คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ครูวิทย์ห้ามพลาด!! หลักสูตร สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA เรียนฟรี โดย Starfish Labz
คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ครูวิทย์ห้ามพลาด!! หลักสูตร สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA เรียนฟรี โดย Starfish Labz

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ครูวิทย์ห้ามพลาด!! หลักสูตร สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA เรียนฟรี โดย Starfish Labz

มาแล้ว ตอบโจทย์ครูวิทยาศาสตร์ทั่งประเทศ ครูอาชีพดอทคอม ขอเชิญชวนคุณครูวิทยาศาสตร์มาเรียนรู้ฟรี หลักสูตร สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA คุณครูไม่ต้องกังวลใจไป เมื่อมีการประกาศเกณฑ์ในการประเมินวิทยฐานะใหม่ (วPA) มาเตรียมตัวให้พร้อมกับการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทาย สู่การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ครูวิทย์ห้ามพลาด!! หลักสูตร สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA เรียนฟรี โดย Starfish Labz
คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ครูวิทย์ห้ามพลาด!! หลักสูตร สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA เรียนฟรี โดย Starfish Labz 6

หากคุณครูอยากเรียนรู้ ทำความเข้าใจ ทบทวน หรือพัฒนาตนเองในประเด็นการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ สมรรถนะตาม 8 ตัวชี้วัดให้เกิดขึ้นในชั้นเรียน มาเรียนฟรี กับ Starfish Labz ในหลักสูตรนี้กันได้เลย เรียนจบพร้อมรับเกียรติบัตรฟรี

รายละเอียดคอร์ส

การพัฒนาห้องเรียนให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทาย เกิดผลลัพธ์ที่ตัวนักเรียนควบคู่ไปกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ คุณครูต้องเริ่มจากการเขียนแผนการสอนที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติ ออกแบบการสอนตามหลักการสอนที่ทรงพลัง 8 ประการ ใช้กระบวนการ PLC สนับสนุนกระบวนการสอน จนนำไปสู่การทำประเด็นท้าทายเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน

Learning Outcomes

เจาะลึกวิธีการเขียนแผนใน 1 คาบ

มาเรียนรู้เกี่ยวกับ การเขียนแผนที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติ

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ครูวิทย์ห้ามพลาด!! หลักสูตร สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA เรียนฟรี โดย Starfish Labz 7

8 ตัวชี้วัดเกิดขึ้นได้อย่างไรในห้องเรียน

มาเรียนรู้เทคนิคการเขียนแผนการสอนที่ช่วยสร้างสมรรถนะตาม 8 ตัวชี้วัดให้เกิดขึ้นในชั้นเรียน

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ครูวิทย์ห้ามพลาด!! หลักสูตร สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA เรียนฟรี โดย Starfish Labz 8

การทำ PLC ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เรียนรู้กระบวนการทำ PLC เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างยั่งยืนในห้องเรียน ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือการร่วมมือ ร่วมใจกันของครู และผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน

เขียนประเด็นท้าทายให้เกิดขึ้นจริง

เรียนรู้วิธีการทำประเด็นท้าทาย เขียน ว.PA จากตัวอย่าง และเชื่อมโยงประเด็นท้าทายกับภาระงานอื่น ๆ ของครู

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ครูวิทย์ห้ามพลาด!! หลักสูตร สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA เรียนฟรี โดย Starfish Labz 9

ผู้เขียน

นายวสุพงษ์ อิวาง
ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน จ.เชียงใหม่, จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวอย่างเกียรติบัตร

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ครูวิทย์ห้ามพลาด!! หลักสูตร สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA เรียนฟรี โดย Starfish Labz 10

เข้าเรียนฟรีคลิกที่นี่

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz คลิกที่นี่
สำหรับใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ สนใจบทความอื่นๆ ของ Starfish Labz ก็ติดตามได้ที่นี่เลย

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com | Facebook Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
บทความถัดไปอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ”สุขภาวะและโภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)” วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย Starfish Labz
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่