สพฐ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ที่ ศธ 04009/ว 5247
สพฐ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ที่ ศธ 04009/ว 5247

สพฐ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ที่ ศธ 04009/ว 5247

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ พิเศษมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ Q๒๐๖.๖/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่เป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ยกว้นสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ ๔ อำภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพาและอำเภอสะข้าย้อย) เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่ พิเศษเพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๔๗ แห่งดังรายชื่อสถานศึกษาแนบท้ายประกาศนี้

สพฐ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ที่ ศธ 04009/ว 5247
สพฐ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ที่ ศธ 04009/ว 5247 3
สพฐ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ที่ ศธ 04009/ว 5247
สพฐ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ที่ ศธ 04009/ว 5247 4

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษฯ

ขอบคุณที่มา :: สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (obec.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่