ลิงก์แบบสอบถาม ความคิดเห็นหลักสูตรที่ 5 “EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย” ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ลิงก์แบบสอบถาม ความคิดเห็นหลักสูตรที่ 5 “EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย” ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม วันที่ 24 สิงหาคม 2564

ลิงก์แบบสอบถาม ความคิดเห็นหลักสูตรที่ 5 “EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย” ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม วันที่ 24 สิงหาคม 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”
  หลักสูตร“EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย”
  วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.

คำชี้แจง

 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครู
      และบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”
      หลักสูตร “EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย”

  2.  แบบสอบถามมี 3 ส่วน ดังนี้
       ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
       ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร “EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย”
       ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ลิงก์เข้าอบรมหลักสูตรที่ 5 “EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย” ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

คลิกทำแบบสอบถามที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้แบบประเมินโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง ภาษากับการสื่อสารเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตร โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
บทความถัดไป“ตรีนุช” กร้าวต่อจากนี้ “เรียนหน้าจอ-การบ้าน” ต้องลดได้จริง
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่