ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา(Self – Assessment Report: SAR)ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา(Self – Assessment Report: SAR)ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ คือ บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ 4 ภาคผนวก  โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ในลิงก์ ด้านล่างครับ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ 3
ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา(Self – Assessment Report: SAR)ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา(Self – Assessment Report: SAR)ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

เครดิตไฟล์ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

บทความก่อนหน้านี้“ตรีนุช” มั่นใจ !!! แก้หนี้ครูสำเร็จปีการศึกษานี้
บทความถัดไปดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างคำสั่งประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ไฟล์ *.doc) แก้ไขได้ ฉบับครูสายบัว
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่