แนะนำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป จัดทำโดยราชบัณฑิตยสภา
แนะนำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป จัดทำโดยราชบัณฑิตยสภา

แนะนำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป จัดทำโดยราชบัณฑิตยสภา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานวัดความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูสอนภาษาไทยตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในระบบออนไลน์ (on line) เพื่อให้ครูวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาไทยได้ด้วยตนเอง ทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาความรู้ด้านภาษาไทยที่จะนำไปใช้ในการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาไทยในโรงเรียนทั่วประเทศ ก่อนอื่นต้องเข้าไปสมัครสมาชิกก่อน จากนั้นเข้าระบบ แล้วเริ่มทำข้อสอบได้เลย

แนะนำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป จัดทำโดยราชบัณฑิตยสภา
แนะนำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป จัดทำโดยราชบัณฑิตยสภา 4

(๑) ข้อสอบสำหรับครูภาษาไทย
ข้อสอบมี ๒ ตอน ประกอบด้วย ข้อสอบปรนัย ๙๐ ข้อ ๙๐ คะแนน และอัตนัยแบบตอบสั้น ๑๐๐ ข้อ ๑๐ คะแนน กำหนดเวลาทำ ๙๐ นาที

https://etest.orst.go.th/royin_test/examination/prepare

(๒) ข้อสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษา

https://etest.orst.go.th/royin_student/

(๓) ข้อสอบสำหรับบุคคลทั่วไป
https://etest.orst.go.th/royin_person/

ขั้นตอนการทำข้อสอบ

แนะนำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป จัดทำโดยราชบัณฑิตยสภา
แนะนำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป จัดทำโดยราชบัณฑิตยสภา 5
แนะนำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป จัดทำโดยราชบัณฑิตยสภา
แนะนำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป จัดทำโดยราชบัณฑิตยสภา 6

ขอบคุณที่มา :: ลีลาภาษาไทย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่