แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร รับเกียรติบัตร ฟรี จาก Starfish Labz
แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร รับเกียรติบัตร ฟรี จาก Starfish Labz

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร รับเกียรติบัตร ฟรี จาก Starfish Labz

วัยรุ่น คือ วัยที่ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งพัฒนาการของร่างกาย ความคิด สุขภาวะจิตที่แตกต่างไปจากเด็ก ในขณะที่สติปัญญายังคงต้องใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ดังนั้นการที่จะให้บุคคลในวัยนี้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต จะต้องใช้ปัจจัยทั้งครอบครัว สังคมในสถานศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม โรคทางเพศสัมพันธ์ ยาเสพติด ใช้ความรุนแรง เป็นต้น

แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร รับเกียรติบัตร ฟรี จาก Starfish Labz
แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร รับเกียรติบัตร ฟรี จาก Starfish Labz 3

มาแล้ว คอร์สฟรี สำหรับน้องๆ ที่จะเรียนรู้การปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร เพราะ วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด และ สังคม การดูแลจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับธรรมชาติของวัยรุ่น ดังนั้นการปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี และมีทักษะชีวิต ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ ในวัยรุ่น

เรียนรู้อะไรบ้าง

  • ธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นอย่างไร?
  • ปัญหาพฤติกรรมในวัยรุ่น
  • การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
  • 10 ทักษะชีวิตที่วัยรุ่นควรมี?

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร รับเกียรติบัตร ฟรี จาก Starfish Labz
คอร์สเรียนฟรี!! มาออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม โดย Starfish Labz

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz คลิกที่นี่
สำหรับใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ สนใจบทความอื่นๆ ของ Starfish Labz ก็ติดตามได้ที่นี่เลย

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com | Facebook Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

ขอบคุณที่มา :: เรียนออนไลน์กับ Starfish Labz รวมหลักสูตรพัฒนาตนเอง

บทความก่อนหน้านี้เผยแพร่ผลงาน การระดมความคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา โดยนางสาวณัชพร หล้าใหม่ โรงเรียนบ้านสันทราย
บทความถัดไปขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย หัวข้อ การดูแลและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities: LD) ลงทะเบียนฟรี โดยมหาวิทยาลัยมหิดล
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่