ลิงก์ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ของคุรุสภา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ลิงก์ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ของคุรุสภา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ลิงก์ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ของคุรุสภา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีประกาศรับสมัครทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาโดยกำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เมื่อวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565 คือ

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565
 เวลา 09.30 – 11.00 น. สอบวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 เวลา 12.30 – 14.00 น. สอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 เวลา 15.00 – 16.30 น. สอบวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 
 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สอบวิชาชีพครู

ลิงก์ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ของคุรุสภา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ลิงก์ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ของคุรุสภา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 3

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการจัดการทดสอบฯ ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ทุกสนามสอบมีมาตรการเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อย่างเคร่งครัดในการทดสอบฯ ครั้งที่ 2 นี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ จำนวน 53,745 คน จากผู้สมัครทั้งสิ้น 57,082 คนในจำนวนนี้เป็นคนไทย 156,070 ที่นั่ง และชาวต่างประเทศ 186 ที่นั่ง รวมเป็น 156,256 ที่นั่ง มี 9 ศูนย์สอบ 20 สนามสอบ จำแนกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามสนามสอบ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ สนามสอบกรุงเทพฯ 24,636 คน จังหวัดนครปฐม 13,523 คนจังหวัดเชียงใหม่ 14,559 คน  จังหวัดพิษณุโลก 15,561 คน จังหวัดชลบุรี 6,148 คน จังหวัดขอนแก่น 36,551 คนจังหวัดนครราชสีมา 19,130 คน จังหวัดสงขลา 17,287 คน  และจังหวัดสุราษฎ์ธานี 8,853 คน 

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอ ลิงก์ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางลิงก์ https://ksp.thaijobjob.com/ ตามกำหนดการ

ลิงก์ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ของคุรุสภา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ลิงก์ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ของคุรุสภา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 4

ดูผลการทดสอบฯ ของตนเอง และพิมพ์ผลการทดสอบที่ : https://ksp.thaijobjob.com/

ลิงก์ประกาศผลสอบ :: https://selfservice.ksp.or.th/

วิธีการสมัคร KSP-Self Service

รายละเอียดเพิ่มเติม :: คุรุสภา – สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ksp.or.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่