ทำแบบทดสอบออนไลน์ และรับวุฒิบัตร เรื่อง ระบบนิเวศ (Ecosystem) ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 จะได้รับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ทาง E- mall โดยฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทำแบบทดสอบออนไลน์ และรับวุฒิบัตร เรื่อง ระบบนิเวศ (Ecosystem) ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 จะได้รับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ทาง E- mall โดยฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทำแบบทดสอบออนไลน์ และรับวุฒิบัตร เรื่อง ระบบนิเวศ (Ecosystem) ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 จะได้รับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ทาง E- mall โดยฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจ ทำแบบทดสอบออนไลน์ และรับวุฒิบัตร เรื่อง ระบบนิเวศ (Ecosystem)

ทำแบบทดสอบออนไลน์ และรับวุฒิบัตร เรื่อง ระบบนิเวศ (Ecosystem) ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 จะได้รับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ทาง E- mall โดยฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3

เนื้อหาประกอบไปด้วย

  1. ความหมายของระบบนิเวศ
  2. องค์ประกอบของระบบนิเวศ
  3. การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
  4. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

1.ทำแบบทดสอบก่อนเรียน >> https://forms.gle/VCsU1E59x6gHcAHUA
2.เรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์
3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ เมื่อผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 จะได้รับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ทาง E- mall ของท่าน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ และรับวุฒิบัตร เรื่อง ระบบนิเวศ (Ecosystem) ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 จะได้รับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ทาง E- mall โดยฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทำแบบทดสอบออนไลน์ และรับวุฒิบัตร เรื่อง ระบบนิเวศ (Ecosystem) ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 จะได้รับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ทาง E- mall โดยฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อตอบแบบทดสอบถูกร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับวุฒิบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

Facebook :
– https://www.facebook.com/prachuabkirikhun.waghor/
– https://www.facebook.com/WaghorAqua

หากท่านไม่ได้รับวุฒิบัตรภายใน 48 ชม. ติดต่อที่ E-mail : nj_soso@waghor.page
จัดทำโดยฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่