ทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ประจำปี 2566 ผ่าน 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตร ทาง E-mail โดยโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2566 ผ่าน 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตร ทาง E-mail โดยโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ เชิญชวนนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2566 ด้วยระบบออนไลน์ โดยสามารถทำแบบทดสอบ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการทดสอบ 80% ขึ้นไป จะได้รับรับเกียรติบัตร (จำกัดวันละ 100 คน)

*** คำชี้แจง ***

แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตร เข้าสู่ E-mail ของท่านโดยอัตโนมัต

ทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ประจำปี 2566 ผ่าน 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตร ทาง E-mail โดยโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ประจำปี 2566 ผ่าน 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตร ทาง E-mail โดยโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่