ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการพัฒนาสมมรรถนะครูสู่มืออาชีพ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2566 รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการพัฒนาสมมรรถนะครูสู่มืออาชีพ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2566 รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการพัฒนาสมมรรถนะครูสู่มืออาชีพ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 17 ตุลาคม 2566 รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญคณะครูเข้าร่วมอบรม หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 17 ตุลาคม 2566
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับการอบรม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ
รุ่น 1 24-25 ต.ค.
รุ่น 2 26-27 ต.ค.
รุ่น 3 30-31 ต.ค.
ประกาศรายชื่อ 19 ตุลาคม 2566
ปฐมนิเทศออนไลน์ 20 ตุลาคม 2566
สถานที่จัดอบรม หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง)

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการพัฒนาสมมรรถนะครูสู่มืออาชีพ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2566 รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม :: โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ | (bsru.ac.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่