ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสู่หลักสูตรสถานศึกษา วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 รับเกียรติบัตรโดย ศธจ.นครปฐม
ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสู่หลักสูตรสถานศึกษา วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 รับเกียรติบัตรโดย ศธจ.นครปฐม

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสู่หลักสูตรสถานศึกษา วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 รับเกียรติบัตรโดย ศธจ.นครปฐม

เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ หรือครูที่สนใจทุกสังกัด เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสู่หลักสูตรสถานศึกษา เกี่ยวกับหลักสูตรด้านอาชีพ ทักษะอาชีพ พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต การเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งสามารถสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยเพื่อผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn)

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสู่หลักสูตรสถานศึกษา วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 รับเกียรติบัตรโดย ศธจ.นครปฐม

วิทยากร โดย ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล
ลงทะเบียนฟรี มีเกียรติบัตรหลังการประชุม

เข้ากลุ่มไลน์ : https://line.me/ti/g/G_PAOYLHIN

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.

Cr. จัดโดย ศธจ.นครปฐม ข้อมูลจากท่านศน.จิรประวัติ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่