เรียนฟรี !! การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐ มีใบประกาศนียบัตรรูปแบบดิจิทัล โดยสถาบัน TDGA by DGA
เรียนฟรี !! การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐ มีใบประกาศนียบัตรรูปแบบดิจิทัล โดยสถาบัน TDGA by DGA

เรียนฟรี !! การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐ มีใบประกาศนียบัตรรูปแบบดิจิทัล โดยสถาบัน TDGA by DGA

บทเรียนออนไลน์ e-Learning โดยสถาบัน TDGA by DGA ที่จะมายกระดับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไปที่อยาก Upskill & Reskill ความรู้ด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรียนฟรี !! มีใบประกาศนียบัตรรูปแบบดิจิทัลให้ด้วยนะ

เรียนฟรี !! การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐ มีใบประกาศนียบัตรรูปแบบดิจิทัล โดยสถาบัน TDGA by DGA 7

แนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

เรียนฟรี !! การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐ มีใบประกาศนียบัตรรูปแบบดิจิทัล โดยสถาบัน TDGA by DGA 8

โดย ดร.ธีรวัฒน์ โรจนไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ สพร.

เรียนเลย คลิก >> https://tdga.dga.or.th/index.php?option=com_eventbooking…

.

Digital Literacy: ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence)

เรียนฟรี !! การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐ มีใบประกาศนียบัตรรูปแบบดิจิทัล โดยสถาบัน TDGA by DGA 9

อาจารย์สุมนฒ์ จิรพัฒนพร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เรียนเลย คลิก >> https://tdga.dga.or.th/index.php?option=com_eventbooking…

ความรู้และความเข้าใจข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Literacy for Data Analytics)

เรียนฟรี !! การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐ มีใบประกาศนียบัตรรูปแบบดิจิทัล โดยสถาบัน TDGA by DGA 10

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี อาจาร์ประจำกลุ่ม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนเลย คลิก >> https://tdga.dga.or.th/index.php?option=com_eventbooking…

ความท้าทายของผู้นำภาครัฐในยุค VUCA world (The Challenges of Government leaders in VUCA world)

เรียนฟรี !! การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐ มีใบประกาศนียบัตรรูปแบบดิจิทัล โดยสถาบัน TDGA by DGA 11

โดย รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรียนเลย คลิก >> https://tdga.dga.or.th/index.php?option=com_eventbooking…

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เรียนฟรี !! การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐ มีใบประกาศนียบัตรรูปแบบดิจิทัล โดยสถาบัน TDGA by DGA
เรียนฟรี !! การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐ มีใบประกาศนียบัตรรูปแบบดิจิทัล โดยสถาบัน TDGA by DGA

ดูหลักสูตรทั้งหมดของ TDGA สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ได้ที่เว็บไซต์ >> https://tdga.dga.or.th/index.php/th/

คู่มือการสมัครสมาชิก >> https://tdga.dga.or.th/…/Document/DGLP%20Digital%20ID.pdf

คู่มือการเรียน >> https://tdga.dga.or.th/jdo…/Document/TDGA%20e-Learning.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : TDGA สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่