ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ "การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) วิชาภาษาอังกฤษ" ได้เกียรติบัตรฟรี หลักสูตร 16 ชั่วโมง โดย สพม. กท2

ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) วิชาภาษาอังกฤษ” ได้เกียรติบัตรฟรี หลักสูตร 16 ชั่วโมง โดย สพม. กท2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ขอเชิญครูในสังกัดสพม. กท2 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตรฟรี หลักสูตร 16 ชั่วโมง (สำหรับบุคคลภายนอก และครูในสังกัดอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่จัดอบรมผ่านช่องทางyoutube)

หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) วิชาภาษาอังกฤษ” 3 วัน 3 กิจกรรม

ลงทะเบียนวันนี้ – 9 มิถุนายน 2565

วิทยากร: ผศ.ดร.สายวรุณ จำปาวัลย์ และคณะ

วิทยากร: Mr. Anthony Donnelly,Mr. Ben Clayton and Mr. Stephen Saint

ไม่เสียค่าใช้จ่าย / มีเกียรติบัตร

วันที่ 19 มิ.ย. 65 เวลา 08.30-16.30 น.

“การฝึกปฏิบัติการ เกี่ยวกับรูปแบบหรือ วิธีการสอนในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning “

ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ "การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) วิชาภาษาอังกฤษ" ได้เกียรติบัตรฟรี หลักสูตร 16 ชั่วโมง โดย สพม. กท2 3

ลิงก์ประเมินรับเกียรติบัตร

***รหัสเกียรติบัตร ตรวจสอบในวิดีโอครับ

-ลิงก์ที่ 1 คลิกที่นี่
-ลิงก์ที่ 2 คลิกที่นี่
-ลิงก์ที่ 3 คลิกที่นี่

ผ่านช่องทางอบรม

Facebook Live https://www.facebook.com/sup.spm2
Youtube กลุ่มนิเทศ สพม.กท 2

ลงทะเบียนอบรม

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ "การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) วิชาภาษาอังกฤษ" ได้เกียรติบัตรฟรี หลักสูตร 16 ชั่วโมง โดย สพม. กท2 4

โปรดแตะลิงค์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วม Group line “การอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (AL) วิชาภาษาอังกฤษ”
https://line.me/ti/g2/EGtBkRAuzFsfNLqTphzvp0saE0CpgmoTl6msjA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&fbclid=IwAR3OXrBVbXTqHv3auz9Y4ei9VlXyFuj7DmhfglLjEghtMEusz0oYXgDRq7o

ขอบคุณที่มา : กลุ่มนิเทศฯ สพม.กท.2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่