Intrend ให้แบบไม่ OUT กับ 5 รูปแบบการสอน Active Learning ที่ครูต้องใช้ในยุคนี้
0
ดาวน์โหลด แนวทางการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENT CENTER ประจำปีงบประมาณ 2567
0
ตัวอย่างผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) Obec Content Center ระดับยอดเยี่ยม ปี 2566
0
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) คืออะไร
0
การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567
0

บทความล่าสุด

แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ผ่าน “วันสำคัญไทย ๑๒ เดือน” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่องวันอานันทมหิดล ผ่านเกณฑ์ ๘๐%...

0
แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ผ่าน "วันสำคัญไทย ๑๒ เดือน" ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่องวันอานันทมหิดล ผ่านเกณฑ์ ๘๐% รับเกียรติบัตรจาก สพป.กำแพงเพชร เขต ๑

เรื่องราวยอดนิยม

แจกไฟล์ ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

0
ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel โดยเพจวิชาการ
error: Content is protected !!