แนะนำแอปพลิเคชั่น สำหรับด็กๆ และผู้ปกครอง
แนะนำแอปพลิเคชั่น สำหรับด็กๆ และผู้ปกครอง "Foodchoice เช็คข้อมูลโภชนาการก่อนซื้อ"

แนะนำแอปพลิเคชั่น สำหรับด็กๆ และผู้ปกครอง Foodchoice เช็คข้อมูลโภชนาการก่อนซื้อ

แนะนำแอปพลิเคชั่น Foodchoice จะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเด็กๆ และผู้ปกครองในการเลือกผลิตภัณฑ์ ขนม น้ำดื่มต่างๆ ให้แก่เด็ก หรือเด็กสามารถเลือกได้ด้วยตนเองว่าน้ำดื่ม ขนมที่จะซื้อถูกต้องหลักโภชนาการหรือไม่ อันไหนควรรับประทาน

แนะนำแอปพลิเคชั่น สำหรับด็กๆ และผู้ปกครอง "Foodchoice เช็คข้อมูลโภชนาการก่อนซื้อ"
แนะนำแอปพลิเคชั่น สำหรับด็กๆ และผู้ปกครอง “Foodchoice เช็คข้อมูลโภชนาการก่อนซื้อ”

แอปพลิเคชัน FoodChoice เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ เมื่อสแกนบาร์โค้ดจากผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบนฉลากโภชนาการจะถูกแสดงในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสุขภาพของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ถ้าสแกนไม่พบข้อมูล ผู้ใช้สามารถร่วมแชร์รูปภาพผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในแอปพลิเคชันให้ทันสมัยและครบถ้วนอยู่ตลอดเวลา

แนะนำแอปพลิเคชั่น สำหรับด็กๆ และผู้ปกครอง "Foodchoice เช็คข้อมูลโภชนาการก่อนซื้อ"
แนะนำแอปพลิเคชั่น สำหรับด็กๆ และผู้ปกครอง “Foodchoice เช็คข้อมูลโภชนาการก่อนซื้อ”

ข้อมูลฉลากโภชนาการเบื้องต้นที่แสดงใน FoodChoice

เป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลสำรวจฉลากอาหารและข้อมูลโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ที่จัดทำโดยสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ในปี 2558

เกณฑ์การจําแนกสีของ Food Choice

เกณฑ์การจําแนกสีของ Food Choice
เกณฑ์การจําแนกสีของ Food Choice

อ้างอิงจากคู่มือการจําแนก อาหาร ขนม นมและเครื่องดื่ม ตามมาตรฐานโภชนาการ สําหรับเด็กอายุ 3-15 ปี (ฉบับปรับปรุง)สำนักโภชนาการ กรมอนามัย โครงการเจริญตามรอยพระยุคลบาท พัฒนารูปแบบการจัดการด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพเพื่อเด็กไทยแก้มใสพิมพ์ครั้งที่ 3 เมษายน 2560

  • สีเขียว หมายถึง ปริมาณพลังงานหรือสารอาหาร อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด แต่หากบริโภคผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มากกว่าหนึ่งหน่วยบริโภค แต่ไม่เกิน 2 หน่วยบริโภค ของอาหารระหว่างมื้อ (อาหารว่าง) หรือ บริโภคร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นเป็นที่มีสารอาหารชนิดเดียวกันที่ให้สีเขียว ก็จะทําให้ได้รับสารอาหารนั้นในปริมาณสูงปานกลาง 
  • สีเหลือง หมายถึง ปริมาณพลังงานหรือสารอาหาร อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่หากบริโภคผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มากกว่าหนึ่งหน่วยบริโภค หรือบริโภคร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นเป็นที่มีสารอาหารชนิดเดียวกันที่มีสีเหลือง ก็จะทําให้ได้รับสารอาหารนั้นในปริมาณสูง 
  • สีแดง หมายถึง ปริมาณพลังงานหรือสารอาหาร อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเกิน 2 เท่าของเกณฑ์ที่กำหนด หากบริโภคอาหารระหว่างมื้อที่มีสัญลักษณ์สีแดงในอาหารตัวใดตัวหนึ่ง ต้องพยายามลดการได้รับสารอาหารนั้น ๆ ในอาหารมือหลักต่อไป 
  • สีฟ้า หมายถึง ปริมาณโปรตีน แคลเซียม วิตามินบีสอง ซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีแต่มีปริมาณต่ํากว่าเกณฑ์มาก 

การให้ความรู้ถึงปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ 

ท่านทราบหรือไม่ว่า.. 

บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 3-12 ปี สามารถบริโภคน้ําตาล ไม่เกิน 4 ช้อนชา ต่อวัน บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถบริโภคน้ําตาล ไม่เกิน 6 ช้อนชา ต่อวัน FoodChoice จะแสดงปริมาณน้ําตาลในขนม และ เครื่องดื่มต่าง ๆ ในรูปช้อนชาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารกรู้ได้ว่า มีน้ําตาลในผลิตภัณฑ์ที่สแกนเมากน้อยเพียงใด * น้ําตาล 1 ช้อนชา = 4 กรัม

ร่วมพัฒนาโดยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานดังนี้

• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• กรมอนามัย
• สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
• มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
• สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
• มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
• โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ NECTEC

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่