หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ

เรื่องราวน่าสนใจ

รวมเรื่องราวน่าสนใจ สาระระความรู้ วิชาชีพครู เทคนิคการสอน การออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครู

ตัวอย่างผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) Obec Content Center ระดับยอดเยี่ยม ปี 2566
0
ตัวอย่างแบบอักษรที่ควรนำไปใช้เป็นต้นแบบพื้นฐานในการฝึกคัดลายมือตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
0
เส้นทางครูมืออาชีพ จากครูผู้ช่วย สู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (ค.ศ.5)
0
ตัวอย่างบันทึกข้อเสนอแนะของผู้บริหาร และหลักการบันทึกหลังแผน เครดิตครูบูชารัตน์ โพธิศิริ
0
รวมเอกสารการย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ) พร้อมปก ไฟล์แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี
1
error: Content is protected !!