คุณครูต้องรู้ 5 สมรรถนะในหลักสูตรฐานสมรรถนะ
คุณครูต้องรู้ 5 สมรรถนะในหลักสูตรฐานสมรรถนะ

คุณครูต้องรู้ 5 สมรรถนะในหลักสูตรฐานสมรรถนะ

วันนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำ 5 สมรรถนะ ในหลักสูตร ฐานสมรรถนะ ที่คุณครูต้องรู้ ในหลักสูตรใหม่ หลักสูตร ฐานสมรรถนะ ดังนี้ครับ

1. สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self Management: SM)

ประอบด้วย +นิยาม +องค์ประกอบ +ระดับการพัฒนา 10 ระดับ +ตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้หลักตามระดับการพัฒนาสมรรถนะ 2 ตัวอย่าง

สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self Management: SM)
สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self Management: SM)
สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self Management: SM)  คุณครูต้องรู้ 5 สมรรถนะในหลักสูตรฐานสมรรถนะ
สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self Management: SM)

2.สมรรถนะการสื่อสาร (Communication : CM)

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน

สมรรถนะการสื่อสาร (Communication : CM)
สมรรถนะการสื่อสาร (Communication : CM)
สมรรถนะการสื่อสาร (Communication : CM)
สมรรถนะการสื่อสาร (Communication : CM)

3. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration : TC)

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ

สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (TC)
สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (TC)
สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration : TC)
สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration : TC)

4. สมรรถนะการคิดขั้นสูง (Higher order Thinking : HOT)

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ

สมรรถนะการคิดขั้นสูง (HOT)
สมรรถนะการคิดขั้นสูง (HOT)
สมรรถนะการคิดขั้นสูง (Higher order Thinking : HOT)
สมรรถนะการคิดขั้นสูง (Higher order Thinking : HOT)

5. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen : AC)

ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ประการ

สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (AC)
สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (AC)
สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen : AC)
สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen : AC)

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ CBE Thailand

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่