กรมสุขภาพจิต ผุดแอปพลิเคชั่น HERO (Health And Educational Reintegrating Operation) เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น
กรมสุขภาพจิต ผุดแอปพลิเคชั่น HERO (Health And Educational Reintegrating Operation) เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น

กรมสุขภาพจิต ผุดแอปพลิเคชั่น HERO (Health And Educational Reintegrating Operation) เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น

กรมสุขภาพจิต ผุดแอปพลิเคชั่น HERO (Health And Educational Reintegrating Operation) เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น
กรมสุขภาพจิต ผุดแอปพลิเคชั่น HERO (Health And Educational Reintegrating Operation) เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น

โครงการ School Health HERO : นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดี กรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า สำหรับแอปพลิเคชั่น “HERO” (Health And Educational Reintegrating Operation) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น ผ่านคำถาม 9 ข้อง่ายๆ (9 symptoms หรือ 9S) คัดกรองอาการของเด็ก ได้แก่

  • ซนเกินไป
  • ใจลอย
  • รอคอยไม่ได้
  • หงุดหงิดง่าย
  • ท้อแท้เบื่อหน่าย
  • ไม่อยากไปโรงเรียน
  • ถูกเพื่อนแกล้ง
  • แกล้งเพื่อน
  • ไม่มีเพื่อน

ซึ่งจะทำให้เกิดการ “เฝ้าระวังคัดกรอง” ช่วยค้นหาเด็กได้เร็วขึ้นโดยไม่เพิ่มภาระครู เป็นการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ และส่งต่อทีมสาธารณสุขผ่านแอปพลิเคชั่นได้ โดยทำการศึกษานำร่องระบบเฝ้าระวัง ใน 13 พื้นที่แล้วพบว่าค้นหากลุ่มเสี่ยงพบประมาณร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับการคัดกรองที่จะพบกลุ่มเสี่ยงประมาณร้อยละ 10 ไม่เพิ่มภาระให้กับคุณครู เมื่อครูติดตามดูแลแล้วยังไม่ดีขั้น สามารถขอคำปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุขในทุกอำเภอผ่านแอปพลิเคชั่น โดยทางกรมสุขภาพจิตได้เตรียมความพร้อมทีมในแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตสำหรับคุณครู (HERO consultant) ทำให้โรงเรียนและโรงพยาบาลทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น เพื่อการดูแลสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของเด็กร่วมกัน

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า นอกจากภารกิจหลักของกระทรวงศึกษาธิการ คือ การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนครอบคลุมทั้งทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองและได้รับการพัฒนาตามความสนใจและความถนัดแล้วจากสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งสถานการณ์โควิด-19 พบว่า มีการรายงานข้อมูลความต้องการการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนในช่วงวัยเรียนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิตในหลายมิติซึ่งแอปพลิเคชั่น “HERO” (Health And Educational Reintegrating Operation) นี้ ดำเนินการขึ้นมาเพื่อช่วยดูแลสุขภาพจิตของเด็กนักเรียนได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นในการสังเกต เฝ้าระวังและคัดกรองเด็กในชั้นเรียน ซึ่งหน้าที่สำคัญของแอพพลิเคชั่น คือ การเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนระหว่างคุณครูกับหมอ ซึ่งยังไม่จำเป็นต้อง นำนักเรียนไปโรงพยาบาล ช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อต่างๆ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ สพฐ.ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น HERO นี้ เพื่อลดภาระคุณครูในการกรอกข้อมูลและประมวลผลภาพรวมเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตของนักเรียนโดยประวัติของนักเรียนทุกคนจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในระบบคลาวด์เพื่อให้คุณครูได้ส่งต่อถึงทีมจิตแพทย์และHEROconsultant ครอบคลุมทั้งประเทศนอกจากการนำแอปพลิเคชั่น “HERO” มาใช้เพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียน

สพฐ. ยังได้มีการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมแนะแนวอีกด้วย โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 260 ศูนย์ และมีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อช่วยกันดูแลส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีอันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนรู้ ที่จะเป็นการต้อนรับการกลับมาเปิดเทอมให้กับนักเรียนแบบ “Back to HEALTHY School” เพื่อดูแลนักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจภายใต้สถานการณ์ COVID-19

กรมสุขภาพจิต ผุดแอปพลิเคชั่น HERO (Health And Educational Reintegrating Operation) เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น 3

>>> เข้าสู่เว็บไซท์ School Health HERO<<<

คู่มือการใช้งาน School Health HERO สำหรับครู

ขอบคุณที่มา : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่