แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

หัวข้อบรรยายการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

รายการ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และ สมศ. ยุคใหม่ โดย รักษาการผู้อํานวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย)

แนะนําระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก โดย หัวหน้างานระบบประเมิน (นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย)

เสวนา “แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๔) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย รักษาการประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์)

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) การศึกษาปฐมวัย โดย กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.รังสรรค์ มณีเด็ก)

บทความก่อนหน้านี้พ้นวิกฤตโควิด-19 เข้มภาษาอังกฤษ-ดิจิทัลและเทคโนโลยี เริ่มปูพื้นภาษาตั้งแต่เด็กปฐมวัย
บทความถัดไปขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา รับเกียรติบัตรฟรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่