ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำSAR แนวใหม่และการจัดลำดับคุณภาพสถานศึกษา(school grading)
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำSAR แนวใหม่และการจัดลำดับคุณภาพสถานศึกษา(school grading)

ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำSAR แนวใหม่และการจัดลำดับคุณภาพสถานศึกษา(school grading) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 และตัวอย่างการเขียน โดยดร.ฉัตรชัย หวังมีจงมี สทศ.สพฐ.

ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำSAR แนวใหม่และการจัดลำดับคุณภาพสถานศึกษา(school grading) 6
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำSAR แนวใหม่และการจัดลำดับคุณภาพสถานศึกษา(school grading) 7

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 และตัวอย่างการเขียน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำSAR แนวใหม่และการจัดลำดับคุณภาพสถานศึกษา(school grading) 8
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำSAR แนวใหม่และการจัดลำดับคุณภาพสถานศึกษา(school grading) 9
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำSAR แนวใหม่และการจัดลำดับคุณภาพสถานศึกษา(school grading) 10

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณ : ดร.ฉัตรชัย หวังมีจงมี สทศ.สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่