แนวทางการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ใหม่ วPA
แนวทางการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ใหม่ วPA

แนวทางการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ใหม่ วPA

การใช้ไฟล์ดิจิทัลประกอบการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ วPA ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ใหม่ล่าสุด ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นหลักฐานที่ผู้ขอประเมินต้องใช้สำหรับขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วPA แบ่งเป็น 3 ด้านได้แก่

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ

แนวทางการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ตามเกณฑ์ใหม่ วPA
แนวทางการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ใหม่ วPA 5

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์

ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ใหม่ วPA จะต้องทำการส่งไฟล์วีดิทัศน์ 2 ไฟล์ที่ใช้ยื่นขอวิทยฐานะ คือ

1) วีดิทัศน์บันทึกการสอน เวลารวมไม่เกิน 60 นาที เป็นไฟล์ mp4
2) วีดิทัศน์สภาพปัญหาฯ เวลาไม่เกิน 10 นาที เป็นไฟล์ mp4 สามารถใช้โปรแกรม power point, google slide, keynote ได้

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตำแหน่งครู

  • ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน
  • ลักษณะสำคัญทางเทคนิค
รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตำแหน่งครู
รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตำแหน่งครู

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตำแหน่งครู

  • ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่มา หรือแรงบัลดาลใจในการจัดการเรียนรู้ฯ
  • ไฟล์ดิจิทัลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตำแหน่งครู
รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตำแหน่งครู

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์

  • ไฟล์วีดิทัศน์การพัฒนาฯ การใช้กลยุทธ์หรือนวัตกรรม
  • ไฟล์วีดิทัศน์การนำเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนา

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์
รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้แจกไฟล์ ปก SAR แก้ไขได้ไฟล์ PSD หน้าปกรายงานประเมินตนเองรายบุคคล(Self Assessment Report: SAR)
บทความถัดไปการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ?
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่