ทำความเข้าใจกับเงิน 5 ถุง ของ กบข. มีอะไรบ้างมาดูกัน
ทำความเข้าใจกับเงิน 5 ถุง ของ กบข. มีอะไรบ้างมาดูกัน

ทำความเข้าใจกับเงิน 5 ถุง ของ กบข. มีอะไรบ้างมาดูกัน

สมาชิก กบข. ทุกคนจะมีเงินออมในบัญชีของสมาชิก 2 ส่วน คือ

ถุงที่ 1 เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐส่งเข้าบัญชีให้สมาชิก กบข. เฉพาะกลุ่มสมัครเข้า (บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540)

ถุงที่ 2 เงินชดเชย คือ เงินที่รัฐส่งเข้าบัญชีให้สมาชิก กบข. เดือนละ 2%

ถุงที่ 3 เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐส่งเข้าบัญชีให้สมาชิก กบข. เดือนละ 3%

ถุงที่ 4 เงินสะสม คือ เงินที่สมาชิก กบข. ส่งสะสม เดือนละ 3% และ

ถุงที่ 5 เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ออมเพิ่ม) คือ เงินสะสมตามความสมัครใจ ตั้งแต่ 1-12% มีรายละเอียดดังนี้ครับ

ทำความเข้าใจกับเงิน 5 ถุง ของ กบข. มีอะไรบ้างมาดูกัน
ทำความเข้าใจกับเงิน 5 ถุง ของ กบข. มีอะไรบ้างมาดูกัน 5

ส่วนที่รัฐเป็นผู้นำส่ง 3 ถุง
?ถุงที่ 1 เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐส่งเข้าบัญชีให้สมาชิก กบข. เฉพาะกลุ่มสมัครเข้า (บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540)

ทำความเข้าใจกับเงิน 5 ถุง ของ กบข. มีอะไรบ้างมาดูกัน 6


?ถุงที่ 2 เงินชดเชย คือ เงินที่รัฐส่งเข้าบัญชีให้สมาชิก กบข. เดือนละ 2%
?ถุงที่ 3 เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐส่งเข้าบัญชีให้สมาชิก กบข. เดือนละ 3%

ส่วนที่สมาชิกเป็นผู้นำส่ง 2 ถุง
?ถุงที่ 4 เงินสะสม คือ เงินที่สมาชิก กบข. ส่งสะสม เดือนละ 3%
?ถุงที่ 5 เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ออมเพิ่ม) คือ เงินสะสมตามความสมัครใจ ตั้งแต่ 1-12%

ทำความเข้าใจกับเงิน 5 ถุง ของ กบข. มีอะไรบ้างมาดูกัน 7

ดังนั้น ในทุก ๆ เดือนสมาชิก กบข. จะมีเงินออมรายเดือน ดังนี้
? ออมตามกฏหมาย = เงินสะสมสมาชิก 3% + เงินรัฐสมทบ 3% + เงินรัฐชดเชย 2% = 8% ของเงินเดือน

? ออมเพิ่ม = กรณีสมาชิกส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม (ออมเพิ่ม) 12% สมาชิกจะมีเงินออมรายเดือนเข้า กบข. สูงสุด = 20% ของเงินเดือน เลยทีเดียว

และ กบข. จะช่วยนำเงินออม (ถุงที่ 3 เงินสมทบ , ถุงที่ 4 เงินสะสม , ถุงที่ 5 เงินสะสมส่วนเพิ่ม) ไปลงทุนตามแผนการลงทุนรายบุคคลที่สมาชิกเลือกไว้ โดยทุกแผนมุ่งเน้น “ความปลอดภัย ของเงินต้น” และ “ผลตอบแทนจากการลงทุน” ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมภายหลังการเกษียณ

ทำความเข้าใจกับเงิน 5 ถุง ของ กบข. มีอะไรบ้างมาดูกัน 8

*อย่าลืมศึกษาเงื่อนไขของเงินแต่ละถุงและผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับให้ดีก่อนถึงวันเกษียณ

คู่มือสมาชิก : http://www.gpf.or.th/download/ebook/60/gpf.html

ที่มา : Facebook: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่