สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6.47% ต่อปี สมัครภายใน 31 ธันวาคม 63
สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6.47% ต่อปี สมัครภายใน 31 ธันวาคม 63

สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6.47% ต่อปี สมัครภายใน 31 ธันวาคม 63 วงเงินกู้ สูงสุด 2 ล้านบาท 

สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6.47% ต่อปี สมัครภายใน 31 ธันวาคม 63
สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6.47% ต่อปี สมัครภายใน 31 ธันวาคม 63

1. อัตราดอกเบี้ย

    – อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1-3 ปีแรก MRR + 0.13% ต่อปี (6.35%)

      ปีถัดไป MRR+ 0.75% 

      (MRR ณ 30 มิ.ย. 63 = 6.22% ต่อปี)

หมายเหตุ

 – อัตราดอกเบี้ยข้างต้นสำหรับผู้กู้ที่มีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือ กรณีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน

 – กรณีผู้กู้มีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท และไม่ต้องการมีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก 2% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยข้างต้น

2. วงเงินกู้

สูงสุด 2 ล้านบาท 

3. ระยะเวลากู้

สูงสุด 20 ปี 

4. วัตถุประสงค์การกู้

– เพื่อนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น (ปิดบัญชี) ลดภาระหนี้จากอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลที่อัตรา 18 – 28% ต่อปี เหลือ เพียง 6.47% ต่อปี (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

5. คุณสมบัติของผู้กู้

– ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และมีคุณสมบัติตามระเบียบธนาคาร

– หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบไม่ดำรงเงินฝาก เท่านั้น

– สมาชิกที่เป็นลูกค้าสินเชื่ออเนกประสงค์กับธนาคารกรุงไทย จะต้องกู้เพิ่มไม่น้อยกว่า 31,000 บาท จึงมีสิทธิ์ยื่นขอสินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ได้

6. เอกสารประกอบการสมัคร

1.  หนังสือรับรองสิทธิ์ให้กู้ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด และ หนังสือให้ความยินยอมในการหักเงินได้

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

4.  สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

5.  สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

6.  สลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือนและ หนังสือรับรองรายได้ ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

7.  สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีมีบุคคลค้ำประกัน)

8.  หรือเอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

7. ระยะเวลารับสิทธิ์

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 63

8. วิธีการใช้สิทธิ์

1.   สมัครผ่าน Application My GPF  โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ 

2.   สามารถสมัคร “สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อสมาชิก กบข.” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ โทร  Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

หมายเหตุ

เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด 

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ กบข.

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน สื่อการสอน KidBright ป.4-ม.3
บทความถัดไปขอเชิญทดสอบความรู้ ประวัติศาสตร์ วัดกู่เหล็ก จังหวัดลำพูน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จะได้รับเกียรติบัตร
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่