จะสอนเนื้อหารายวิชาอย่างไร..ให้ได้สมรรถนะ?
จะสอนเนื้อหารายวิชาอย่างไร..ให้ได้สมรรถนะ?

จะสอนเนื้อหารายวิชาอย่างไร..ให้ได้สมรรถนะ?

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำ วิธีการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา เพื่อให้ได้สมรรถนะ ให้คุณครูนำไปปรับใช้ในกิจกรรมรายวิชาที่รับผิดชอบ มาเรียนรู้และสร้างสมรรถนะเด็กไทย “คิดได้ ทำเป็น เห็นคุณค่า” กันครับ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรใหม่ที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียนน่าจะสร้างความสงสัยให้กับคุณครูไม่น้อยและมักเกิดคำถามตามมาว่า…แล้วเนื้อหารายวิชายังจำเป็นอยู่ไหม? จะสอนเนื้อหารายวิชาอย่างไรให้ได้สมรรถนะ?

คำตอบคือ เนื้อหารายวิชายังคงมีความสำคัญ แต่ต้องมีการปรับ การจัดการเรียนรู้เนื้อหา (Knowledge) ใหม่ให้เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทำให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการคิดขั้นสูง และด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน แนวทางที่จะมาแนะนำคุณครูในวันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณครูสามารถปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ เช่น

จะสอนเนื้อหารายวิชาอย่างไร..ให้ได้สมรรถนะ?
จะสอนเนื้อหารายวิชาอย่างไร..ให้ได้สมรรถนะ?

1. เปลี่ยนจากมอบหรือถ่ายทอดความรู้ผ่านการบรรยายมาเป็น ‘การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง’ (Constructivism) เช่น จัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry Learning) หรือ จัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Learning) ฯลฯ ที่เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลายวิธี เป็นต้น

2. เปลี่ยนจากการใช้เวลาไปกับรายละเอียดทั้งหมดของเนื้อหามาให้ความสำคัญกับ ‘มโนทัศน์หลัก’ (Main Concept) เพื่อให้ผู้เรียนตั้งต้นอย่างถูกต้องในการพัฒนาทักษะหรือสมรรถนะเป็นลำดับถัดไป กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่วนช่วยเกื้อหนุน ช่วยกระตุ้นความสนใจ ผ่านการเสริมแรงจากครูผู้สอน เพื่อให้เด็กได้แตกแขนงความคิดอีกทาง

อย่างที่ทราบกันว่าสมรรถนะเป็นความสามารถของผู้เรียนที่สามารถการบูรณาการทั้งความรู้ ทักษะและเจตคติไปแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่ท้าทาย เนื้อหารายวิชาจึงยังคงมีความสำคัญเพราะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการต่อยอดไปยังการพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติและการหลอมรวมกันจนเกิดเป็นผลลัพท์การเรียนรู้ คุณครูจึงวางใจได้ว่าเนื้อหารายวิชายังจำเป็นเพียงแต่การก้าวเข้าสู่เส้นทางของหลักสูตรใหม่ คุณครูลองใช้แนวทางที่กล่าวข้างต้นปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้ปัง… สรรค์สร้างกิจกรรมมากขึ้นยิ่งจะทำให้การเรียนการสอนน่าสนุก น่าเรียนรู้กันขึ้นอีกเยอะ…

อ่านเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้จาก

– 6 แนวทางการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะในห้องเรียน : bit.ly/31Tyi26

– ห้องเรียนฐานสมรรถนะ วิชาภาษาไทย “ฉบับบ้านปลาดาว” : bit.ly/3m7wKYX

– อัปเดตใหม่ 2564 แผนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้านจากศธ. ที่คุณครูต้องรู้ : bit.ly/3s7TcVN

คุณครูท่านใดมีวิธีสอนเนื้อหารายวิชาให้ได้สมรรถนะ ด้วยวิธีอื่น ๆ อีก สามารถแชร์ในคอมเมนต์ได้เลย!

ร่วมพัฒนาหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทย “คิดได้ ทำเป็น เห็นคุณค่า” เพื่อพัฒนาต่อยอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ cbethailand.com ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารร่างกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้ที่เว็บไซต์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน cbethailand.com

ขอบคุณที่มา : CBE Thailand

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่