สรุป 6 มาตรการหลัก-เสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด การเปิดเรียน On-Site สำหรับสถานศึกษา
สรุป 6 มาตรการหลัก-เสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด การเปิดเรียน On-Site สำหรับสถานศึกษา

สรุป 6 มาตรการหลัก-เสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด การเปิดเรียน On-Site สำหรับสถานศึกษา

สรุป 6 มาตรการหลัก – เสริม และ 7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา Q&A กับ ศธ. คลายข้อสงสัย เรื่อง “มาตรการ 6-6-7”

Q: ผู้ปกครองจะมั่นใจได้อย่างไร หลังจากท่านได้ส่งบุตรหลานมาเรียน On-Site?

A: หากโรงเรียนที่บุตรหลานของท่านเรียนอยู่เปิดเรียน On-Site แล้ว นั่นหมายถึงสถานศึกษา แห่งนั้น ได้ผ่าน มาตรการ 7 เข้มงวดโดย

– ผ่านการประเมินด้วยระบบ TSC+ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
– มีการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย
– มีการดูแลด้านอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
– ผ่านเกณฑ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
– มีสถานที่แยกกักตัว
– ดูแลเรื่องการเดินทางไป-กลับตลอดเส้นทาง
– มี School Pass ไว้ตรวจสอบข้อมูลทางสาธารณสุข

สรุป 6 มาตรการหลัก-เสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด การเปิดเรียน On-Site สำหรับสถานศึกษา
6 มาตรการหลัก-เสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด การเปิดเรียน On-Site สำหรับสถานศึกษา
สรุป 6 มาตรการหลัก-เสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด การเปิดเรียน On-Site สำหรับสถานศึกษา 3

เมื่อทุกคนได้กลับมาเรียน On-Site อีกครั้ง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมปฏิบัติตาม มาตรการ 6 หลัก 6 เสริม ที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่างเคร่งครัด

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจต่อทุกคน ร่วมกันสร้างสุขอนามัยส่วนรวมและห่างไกลจากโควิด-19

ขอบคุณข้อมูล : facebook สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้ลงทะเบียนด่วน!! เรียนฟรีกับ KruClub x กสศ หัวข้อ “เครื่องมือเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียน” วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น.
บทความถัดไปสภาผู้แทนฯ รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 15 วัน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่