สรุปประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
สรุปประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

สรุปประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามเกณฑ์วิทยฐานะ PA

มาแล้ว!! สรุปประเมินด้านที่ 2 ประเมิน ด้านที่ 2 แต่ละวิทยฐานะ ประเมินอย่างไร? ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน PA4 ห้องเรียนสามัญ/พื้นฐาน (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา)

สรุปประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามเกณฑ์วิทยฐานะ PA
สรุปประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามเกณฑ์วิทยฐานะ PA 7

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู

สรุปประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามเกณฑ์วิทยฐานะ PA
สรุปประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามเกณฑ์วิทยฐานะ PA 8

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน

สรุปประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามเกณฑ์วิทยฐานะ PA
สรุปประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามเกณฑ์วิทยฐานะ PA 9

ตัวขี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abillities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน

สรุปประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามเกณฑ์วิทยฐานะ PA 10

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross-functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน

สรุปประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามเกณฑ์วิทยฐานะ PA 11

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

  • ไฟล์วีดิทัศน์ สามารถตัดต่อได้ (mp4) ไม่เกิน 10 นาที
  • ไฟล์ pdf ไม่เกิน 10 หน้า
  • ไฟล์รูปภาพ ไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) บรรยายใต้ภาพ 1 หน้า ไม่เกิน 6 ภาพ
สรุปประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามเกณฑ์วิทยฐานะ PA 12

ขอบคุณที่มา :: Facebook ครูสายบัว

บทความก่อนหน้านี้เช็คที่นี่ ใครบ้างมีสิทธิ์ จะเข้ารับพัฒนาตนเองด้วยการอบรม 7 โมดูล รับใบประกอบวิชาชีพครู เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ มีนาคม 2566
บทความถัดไปลิงก์แจ้งความประสงค์อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่