สถานะสี ในระบบประเมินวิทยฐานะ DPA แต่ละสี หมายถึงอะไร ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบ PA
สถานะสี ในระบบประเมินวิทยฐานะ DPA แต่ละสี หมายถึงอะไร ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบ PA

สถานะสี ในระบบประเมินวิทยฐานะ DPA แต่ละสี หมายถึงอะไร ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบ PA

ขั้นการประเมินผ่านระบบ DPA ดำเนินการอย่างไร?

  1. ประชุม อ.ก.ค.ศ. แต่ละเขตพื้นที่สรุปข้อมูลผู้ขอยื่น
  2. แต่ละเขตพื้นที่กดสุ่มคณะกรรมการประเมินผ่านระบบ DPA
  3. คณะกรรมการในระบบ DPA ได้รับ E-mail กดยืนยันภายใน 3 วัน ถ้าไม่กดระบบจะกลับคืนมาสถานะ “คัดเลือกกรรมการ” เหมือนเดิม
  4. คณะกรรมการประเมินในระบบ DPA ประเมินภายใน 15 วัน แล้วส่งข้อมูลกลับคืนมาที่เขตพื้นที่ผ่านระบบ DPA
  5. แต่ละเขตพื้นที่จัดทำระเบียบวาระฯ เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ “คำสั่งแต่งตั้งฯ” รายที่ผ่านการประเมินฯ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละเขตพื้นที่ และการกดรับ/การตรวจของคณะกรรมการประเมิน

สถานีสีม่วง “ประเมินวิทยฐานะ”การทำงานของระบบ DPA ในการประเมินผลงาน

Q : ทำไมสถานะการประเมินยังเป็นสีม่วง และทำไมต้องรอกรรมการประเมินวิทยฐานะ ให้ครบ 3 คน
A: การประเมินผลงานผ่านระบบ DPA ในการดำเนินงานเมื่อมีการกดสุ่มคณะกรรมการโดยสุ่มจากทั่วประเทศแล้ว เมื่อคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งกดตอบรับยืนยันสามารถดำเนินการประเมินผลงานผู้ขอยื่นได้ก่อนเลยไม่ต้องรอคณะกรรมการท่านอื่น เมื่อกรรมการท่านใดท่านหนึ่งกดรับสถานะของผู้ยื่นก็จะเปลี่ยนสีเป็น “สีม่วง” คณะกรรมการแต่ละท่านจะใช้เวลาประเมินภายใน 15 วัน (หมายเหตุ : คณะกรรมการกดยืนยันตอบรับภายใน 3 วัน ถ้าไม่มีเขตพื้นที่มีการกดสุ่มใหม่)

แต่ทำไมสถานะของผู้ยื่นจึงเป็นสีม่วงอยู่ทั้งที่มีคณะกรรมการกดรับไปแล้ว

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ต้องทำความเข้าใจว่าหลังบ้านของระบบ DPA ยังดำเนินการอยู่ต่อเนื่อง กรรมการที่กดก่อนก็ประเมินก่อนได้ แล้วส่งผลการประเมินกลับคืนสู่ระบบ DPA ก่อนได้ ทำแบบนี้ไปจนกว่าผลการประเมินจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านจะส่งครบทั้ง 3 ท่าน และทางเขตพื้นที่พิจารณารับรอง สถานะของผู้ยื่นจึงจะเปลี่ยนเป็น “สีเขียว”

ดังนั้นกรรมการกดรับก่อนประเมินก่อนได้ก็จริง แต่ถ้ากรรมการท่านอื่นๆ ยังไม่ประเมินหรือยังไม่ส่งผลประเมินกลับคืนเข้าระบบ สถานะก็ยังไม่เปลี่ยน ยังเป็น “สีม่วง” ระบบหลังบ้านของ DPA ทำงานต่อเนื่อง แต่ความช้าเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัย โอกาสหลายปัจจัย ดังนั้นคุณครูที่ยื่นทีหลังอาจจะได้รับการอนุมัติก่อน ตรงนี้เทียบกันไม่ได้ค่ะ เช่น ตัวอย่างปัจจัยแรก บางทีอาจจะสุ่มเจอกรรมการที่กดตอบรับเร็ว มีเวลาตรวจ ส่งผลกลับคืนได้เร็ว และมีผลประเมินครบ 3 ท่าน จึงทำให้เขตพื้นที่พิจารณาอนุมัติเร็ว

กรรมการกดรับก่อนประเมินก่อนได้ แต่ต้องรอผลการประเมินให้ครบจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน

สถานะสี ในระบบประเมินวิทยฐานะ DPA แต่ละสี หมายถึงอะไร ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบ PA
สถานะสี ในระบบประเมินวิทยฐานะ DPA แต่ละสี หมายถึงอะไร ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบ PA

สถานะสีเขียว หมายถึง ผ่านการรับรองผลการพิจารณา ผ่านการประเมิน รอคำสั่งอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. แต่ละเขตพื้นที่

สถานะสีเขียว หมายถึง ผ่านการรับรองผลการพิจารณา ผ่านการประเมิน รอคำสั่งอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. แต่ละเขตพื้นที่ ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ

สถานะสีเขียวแต่ละเขตพื้นที่กำลังทยอยอัพเดทในระบบ DPA ส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ D P A ของแต่ละเขตพื้นที่ด้วยค่ะ

สถานะสี ในระบบประเมินวิทยฐานะ DPA แต่ละสี หมายถึงอะไร ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบ PA
สถานะสี ในระบบประเมินวิทยฐานะ DPA แต่ละสี หมายถึงอะไร ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบ PA 5

ทำไมระบบ DPA เปลี่ยนสถานะการประเมิน ? สาเหตุที่จากเดิมอยู่สถานะ”สีม่วง” แล้วกลับมา “สีเหลือง”

สาเหตุที่จากเดิมอยู่สถานะ”สีม่วง” แล้วกลับมา “สีเหลือง” เนื่องจากคณะกรรมการประเมินในระบบ DPA กดยืนยันตอบรับผ่าน E-mail ไม่ทันเวลา 3 วัน หรือ คณะกรรมการกดปฏิเสธการตอบรับ ทำให้สถานะการประเมินเปลี่ยนกลับมาอยู่ขั้นตอนคัดเลือกกรรมการ

ดังนั้นเขตพื้นที่จะดำเนินการกดสุ่มใหม่ และรอให้คณะกรรมการประเมินกดยืนยันตอบรับ สถานะจึงจะกลับมาเป็น “สีม่วง” ตามเดิม

สถานะสี ในระบบประเมินวิทยฐานะ DPA แต่ละสี หมายถึงอะไร ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบ PA
สถานะสี ในระบบประเมินวิทยฐานะ DPA แต่ละสี หมายถึงอะไร ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบ PA 6

มื่อทราบผลการประเมิน “ไม่อนุมัติ” ส่งใหม่ได้อีกตอนไหน

ตามหลักเกณฑ์ส่งได้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ให้ตรวจสอบว่าที่ส่งตอนแรกส่งภาคเรียนไหน คุณครูท่านใดที่ส่งภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ( 1 พ.ย.65 – 15 พ.ค.66) ถ้าทราบผลการประเมิน “ไม่อนุมัติ” ให้รอส่งใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( 16 พ.ค.66-31 ต.ค.66)

สถานะสี ในระบบประเมินวิทยฐานะ DPA แต่ละสี หมายถึงอะไร ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบ PA
สถานะสี ในระบบประเมินวิทยฐานะ DPA แต่ละสี หมายถึงอะไร ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบ PA 7

รวบรวมมาจากเพจ :: Facebook ครูสายบัว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่