ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงข่าว เรื่อง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะได้รับบิลค่าไฟฟ้า 2 ใบ เป็นข้อมูลจริง

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เดือน ก.พ. 63 จะได้รับบิลค่าไฟฟ้า 2 ใบ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงข่าว เรื่อง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะได้รับบิลค่าไฟฟ้า 2 ใบ เป็นข้อมูลจริง 2

ด้วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีมติให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ่ายคืนเงินผลประโยชน์จากเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าวางเป็นเงินสดไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 และ ประเภท 2 ซึ่งเป็นบ้านอยู่อาศัย ทุกๆ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2558 โดยได้กำหนดวิธีการจ่ายคืนเงินผลประโยชน์ฯ ตั้งแต่ปี 2558-2562 ในรูปแบบการหักลดค่าไฟฟ้า

การจ่ายคืนเงินผลประโยชน์ฯในครั้งแรก ด้วยวิธีหักลดจากค่าไฟฟ้าประจำเดือน ก.พ. 2563 ทำให้ในเดือน ก.พ. 2563 ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับเอกสาร ดังนี้

1. ใบแจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ก.พ. 2563 ที่แสดงรายละเอียดการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ภายหลังจากนำเงินผลประโยชน์ฯ ไปหักลดจากค่าไฟฟ้าแล้ว ผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถนำ ใบแจ้งค่าไฟฟ้าตามที่แจ้งเรียกเก็บ ไปชำระเงินค่าไฟฟ้า ได้ตามช่องทางการรับชำระเงินปกติ

2. ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี ของค่าไฟฟ้าประจำเดือน ก.พ. 2563 (บางส่วน) เพื่อเป็นหลักฐานว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับชำระเงินค่าไฟฟ้า จากการนำเงินผลประโยชน์เงินประกันการใช้ไฟฟ้า ไปชำระค่าไฟฟ้าประจำเดือน ก.พ. 2563 บางส่วนแล้ว

3. หากผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าของเดือนก่อนค่าไฟฟ้าประจำเดือน ก.พ. 2563 ผ่าน Application หักบัญชีธนาคาร หักบัญชีบัตรเครดิต ผู้ใช้ไฟฟ้า จะได้รับใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษีของค่าไฟฟ้าเดือนที่ชำระก่อนหน้าเพิ่มอีก 1 ฉบับ

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือโทร. 1129

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่