ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องคดีการขอจัด 'โฮมสคูล'
ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องคดีการขอจัด 'โฮมสคูล'

ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องคดีการขอจัด ‘โฮมสคูล’

ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่มีผู้ยื่นฟ้องขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการรับรองผลการสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่บุตรของผู้ฟ้องคดี

วันที่ 28 เมษายน 2563 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่มีผู้ยื่นฟ้องขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการรับรองผลการสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่บุตรของผู้ฟ้องคดี

เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า มติของคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่มีมติให้บุตรของผู้ฟ้องคดีจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่มีการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 ตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฯ อันเป็นการตัดสินผลการเรียนของระดับประถมศึกษาให้แก่บุตรของผู้ฟ้องคดี ไม่เป็นไปตามข้อ 6 ของกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547

ประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ จึงมีผลทำให้บุตรของผู้ฟ้องคดียังไม่จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 ศาลฯ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยมาแล้วในประเด็นที่สองว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มิได้ละเลยต่อหน้าที่ในการพิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของผู้ฟ้องคดี หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรแต่อย่างใด จึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

พิพากษายกฟ้อง

รายละเอียดคำวินิจฉัยฉบับเต็ม https://bit.ly/35cO98S

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา 28 เมษายน 2563

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญศึกษาบทเรียนออนไลน์ (LMS SONGKHLA1) สพป.สงขลาเขต 1 มี 14 หลักสูตร
บทความถัดไปแจก E-Book ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สำหรับเด็ก
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่