วิธีรับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา พ.ศ. 2566
วิธีรับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา พ.ศ. 2566

วิธีรับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา พ.ศ. 2566

วิธีรับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา พ.ศ. 2566 13

หลักการทำงานของการรับข้อสอบ ผ่านอินเตอร์เน็ต

  • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail
    ที่จะรับรหัสผ่านสำหรับเปิดแฟ้มข้อสอบ
  • รับข้อสอบ ผ่านอินเตอร์เน็ต (ก่อนสอบ ๒๐ นาที)
  • รหัสรับข้อสอบไม่ใช่อันเดียวกันกับที่อัพโหลด
    รายชื่อและสร้างบัญชีต่างๆ
วิธีรับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา พ.ศ. 2566 14
วิธีรับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา พ.ศ. 2566 15

ธรรมศึกษาทุกชั้น
ㆍ ข้อสอบธรรมศึกษาทุกชั้น (ทุกวิชา) รับได้ตั้งแต่ วันที่ ๗ รันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ㆍ วิธีรับข้อสอบ และวิธีเปิดข้อสอบ ปฏิบัติเช่นเดียวกับนักธรรมชั้นตรี (สมัยที่ ๑)

วิธีรับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา พ.ศ. 2566 16

ธรรมศึกษาทุกชั้น (สมัยที่ ๒)
กำหนดการรับข้อสอบสำหรับธรรมศึกษาทุกชั้น
วันพฤหัสบดีที่ ๗ รันวาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๐๐ น. วิชากระทู้ ธรรมศึกษาทุกช่วงชั้น
เวลา ๑๒.๓๐ น. วิชาธรรม ธรรมศึกษาทุกช่วงชั้น
เวลา ๑๓.๒๐ น. วิซาพุทธ ธรรมศึกษาทุกช่วงชั้น
เวลา ๑๓.๓๐ น. วิชาวินัย ธรรมศึกษาทุกช่วงชั้น

วิธีรับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา พ.ศ. 2566 17

ธรรมศึกษาทุกชั้น (สมัยที่ ๒) การจัดสอบวิชาธรรม พุทธ และวินัย
ใบตอบ ๓ วิชาอยู่ในใบเดียวกัน เพราะฉะนั้นห้ามผู้สอบ
ออกจากห้องสอบจนกว่าจะสอบทั้ง ๓ วิชาแล้วเสร็จ
ถ้าผู้สอบทำข้อสอบวิชาใดวิชาหนึ่งเสร็จแล้ว สามารถขอ
ข้อสอบวิชาถัดไปได้ (เมื่อการสอบผ่านไปอย่างน้อย
๒๐ นาที) เช่น ถ้าทำข้อสอบวิชาธรรมเสร็จแล้ว สามารถ
ขอข้อสอบวิชาพุทธได้ตั้งแต่ ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

วิธีรับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา พ.ศ. 2566 18
วิธีรับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา พ.ศ. 2566 19
วิธีรับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา พ.ศ. 2566 20
วิธีรับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา พ.ศ. 2566 21
วิธีรับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา พ.ศ. 2566 22
วิธีรับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา พ.ศ. 2566 23
วิธีรับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา พ.ศ. 2566 24

ดาวน์โหลดเพิ่มเติมคลิก

ขอบคุณที่มา : นวณัฐ ลานไทยสงค์ 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่