วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออนไลน์ ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต
วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออนไลน์ ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต

วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออนไลน์ ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต ระบบใหม่

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรสําหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วิธีเช็คเครื่องราช ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ครู มีลักษณะการใช้งานแบบ Web Application ซึ่งอํานวย ความสะดวกให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สามารถ ดูประวัติการได้ รับ-คืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของตนเองได้ทางอินเทอร์เน็ต วิธีการเข้าใช้งานระบบมีขั้นตอนดังนี้ครับ

วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออนไลน์ ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต ระบบใหม่

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

เข้าเว็บไซต์ https://thanundon.soc.go.th เพื่อเข้าสู่ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต (ระดับผู้ใช้งาน) ดังนี้

วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออนไลน์ ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต ระบบใหม่ 4

เนื่องด้วยระบบบริการตรวจสอบฯ ได้มีการปรับปรุงระบบใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องให้ผู้ขอรับบริการลงทะเบียนเข้ารับบริการใหม่ โดยผู้ขอรับบริการสามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ 
และใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการต่อไป

คำแนะนำ

1. รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษรและไม่เกิน 16 ตัวอักษร

2. รหัสผ่านต้องใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ ( a-z, A-Z )

3. รหัสผ่านต้องประกอบด้วย ตัวเลข (0-9) และเลือกอักขระพิเศษ (!, *, @, $) มาอย่างน้อย 1 ตัว

4. รหัสผ่านไม่อนุญาตให้ตั้งรหัสผ่านที่ง่ายเกินไป

วิธีการเข้าสู่ระบบ

โดยกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
การเข้าสู่ระบบฯเพื่อใช้งนสามารถทำการเข้าได้ 3 วิธีดังต่อไปนี้

1. การเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่าน
การเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่าน

คือการนำเอา username / password ที่เราได้ลงทะเบียนไว้กับระบบนำมากรอกลงไปตามรูปที่แสดง โดยต้องเลือก ช่องทาง* ที่ หัสผ่าน เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดเช็คที่ช่อง ฉันไม่ใช้โปรแกรมอัตโนมัติ จากนั้นกดยืนยันก็จะเข้าสู่ระบบได้ แต่หากเข้าไม่ได้ให้ตรวจสอบ username หรือ password ว่าถูกต้องหรือไม่ หากจำไม่ได้ ให้ดูที่หัวข้อ วิธีการแก้ไขกรณีลืมรหัสผ่าน

2. การเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขเลเซอร์หลังบัตรประชาชน

การเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขเลเซอร์หลังบัตรประชาชนนั้นให้ผู้ใช้งานเตรียมบัตรประชาชน จากนั้นที่
หัวข้อ ช่องทาง* ให้ทำการเลือก เลเซอร์หลังบัตรประชาชน จากนั้นให้กรอกข้อมูลตาม หน้าบัตร
ประชาชนให้ครบถ้วนถูกต้อง อันได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน, ชื่อ, นามสกุล, วันเกิด จากนั้นให้
นำเอา หมายเลขที่อยู่ด้านหลังบัตรประชาชน มากรอกลงในช่อง เลเซอร์หลังบัตร จากนั้นให้กด
เช็คว่า ฉันไม่ได้เป็นโปรแกรมอัตโนมัติ และกดยืนยันก็จะเข้าสู่ระบบได้

หากเข้าไม่ได้ให้ทำการตรวจเช็คข้อมูลที่กรอกตามบัตรประชาชนว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะการเข้า
ระบบด้วยวิธีนี้จะอ้างอิงข้อมูลบนบัตรประชาชนของผู้ใช้งานเป็นหลัก

3. การเข้าสู่ระบบโดยใช้ One Time Password ( OTP)

การเข้าสู่ระบบโดยใช้ One Time Password (OTP) เป็นวิธีการเดียวกับที่ใช้งานกับระบบ ธนาคาร
ออนไลน์โดยมื่อผู้ใช้งานต้องการจะเข้าใช้งานระบบฯให้ทำการเลือกที่ ช่องทาง* เป็น รหัส OTP
จากนั้นให้ทำการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้งานลงไปตามภาพ ก็จะมี SMS ส่งรหัส OTP ไปให้ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้ในระบบ ตามรูปที่แสดง

3. คลิก “เข้าสู่ระบบ” จะแสดงข้อมูลของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน

วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออนไลน์ ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต ระบบใหม่ 5

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

หมายเหตุ  บุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าใช้ระบบได้ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการลงทะเบียน สามารถติดต่อมายังหน่วยงานตามที่อยู่ในเว็บไซต์ ในวันและเวลาราชการ นอกจากนี้นี้สามารถเช็ควิธีค้นหาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ ผ่านทะเบียนฐานันดร ค้นหาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชกิจจานุเบกษา บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ที่มา :  กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่