วิธีดาวน์โหลดไฟล์รายลงาน-และหนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา-จาก-สมศ
วิธีดาวน์โหลดไฟล์รายลงาน-และหนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา-จาก-สมศ

วิธีดาวน์โหลดไฟล์รายงาน และหนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอก คือการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกระทำโดย สมศ. หรือผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น หลักการสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อสถานศึกษาได้รับการประเมินแล้ว สามารถดาวน์โหลดไฟล์รายงาน และหนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก สมศ.ได้ โดยมีวิธีการดังนี้

ขั้นตอนการขอรับการประเมินจาก สมศ.

  • 1สถานศึกษาจัดส่ง SAR ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาสามารถจัดส่งรายงานการประเมินตนเองไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน
  • 2หน่วยงานต้นสังกัดจัดส่ง SAR เข้าสู่ระบบ eSARหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบและ Upload SAR เข้าสู่ระบบ eSAR
  • 3หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาชื่อสถานศึกษาเข้ารับการประเมินหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินฯ และส่งรายชื่อผ่านระบบ eSAR
วิธีดาวน์โหลดไฟล์รายงาน และหนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก สมศ.
วิธีดาวน์โหลดไฟล์รายงาน และหนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก สมศ. 7

สถานศึกษาเข้าใช้งานระบบ Automated QA เพื่อดำเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์ไหลด ไฟล์รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก
2. ประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (QC100)
3. ดาวน์ไหลด หนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก (สถานศึกษาจะได้รับหนังสือรับรองฯ เมื่อดำเนินการประเงิน 0C100 เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น)

วิธีดาวน์โหลดไฟล์รายงาน และหนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก สมศ. 8

วิธีดาวน์โหลดไฟล์รายงานการประกันคุณภาพภายนอก

1. เข้าสู่ระบบที่ลิงก์ https://aqa2.onesqa.or.th
2. ลงชื่อเข้าใช้งาน : กรอกข้อมูล
ชื่อผู้ใช้งาน (Username) / รหัสผ่าน (Password)
ตามที่ได้รับแจ้งจาก สมศ.
3. เลือกเมนู ‘รายงานฉบับสมบูรณ์’ >> คลิกที่ >> ‘ดาวน์โหลด’
4.คลิกที่ลิงก์ ‘ชื่อเอกสาร’ เพื่อดาวน์โหลด ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์

วิธีดาวน์โหลดไฟล์รายงาน และหนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก สมศ. 9

วิธีการประเมิน QC100 ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

1. ลงชื่อเข้าใช้งาน : กรอกข้อมูล
ชื่อผู้ใช้งาน (Username) / sหัสผ่าน (Password)
ตามที่ได้รับแจ้งจาก สมศ.
2. เลือกเมนู ‘QC100’ >> คลิกที่
‘ประเมิน QC100’
3. คลิกที่ >> ประเมิน QC100
ท้ายรายชื่อคณะผู้ประเมิน
เพื่อทำแบบประเมิน
4. ทำแบบประเมินให้ครบทุกข้อคำถามเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว
ให้กดปุ่ม ‘บันทึก’
5. เมื่อประเมินครบแล้วระบบจะแสดงสถานะได้รับการประเมินแล้ว

วิธีดาวน์โหลดไฟล์รายงาน และหนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก สมศ. 10

ขั้นตอนการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก

1. ลงชื่อเข้าใช้งาน : กรอกข้อมูล
ชื่อผู้ใช้งาน (Username) / รหัสผ่าน (Password)
ตามที่ได้รับแจ้งจาก สมศ.
2. เลือกเมนู ‘รายงานฉบับสมบูรณ์’ คลิกที่ ‘ดาวน์โหลด’
3. เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง จะพบ ‘เมนู’ สำหรับดาวน์โหลด
หนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก

4. คลิกที่ปุ่ม “หนังสือรับรองฯ’ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

สถานศึกษาจะได้รับหนังสือรับรองฯเมื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (QC100)เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น

วิธีดาวน์โหลดไฟล์รายงาน และหนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก สมศ.

ขอบคุณที่มา : สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (onesqa.or.th)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่