เเก้ไขรูปเเละเสียงสระในภาษาไทยใหม่ ให้มีเพียงสระ 21 รูป 21 เสียง
เเก้ไขรูปเเละเสียงสระในภาษาไทยใหม่ ให้มีเพียงสระ 21 รูป 21 เสียง

เเก้ไขรูปเเละเสียงสระในภาษาไทยใหม่ ให้มีเพียงสระ 21 รูป 21 เสียง ราชบัณฑิตฯ แจ้งเเก้ไขรูปเเละเสียงสระในภาษาไทยใหม่ ให้มีเพียงสระ 21 รูป 21 เสียง

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักภาษาไทยในเรื่องรูป และ เสียงสระ ที่มีความสับสนว่า สระนั้นมี ๒๑ รูป ส่วนเสียงนั้นจะถือว่ามีที่เสียง เพราะในตําราหลักภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสาร แต่เดิมระบุ ว่ามี ๓๒ เสียง ส่วนนักภาษาศาสตร์สมัยใหม่ที่ใช้หลักทางภาษาศาสตร์ ระบุว่ามี ๒๓ หน่วยเสียง เพื่อให้ การเรียนการสอนภาษาไทยของชาติมีมาตรฐานเดียวกัน จึงขอความอนุเคราะห์ราชบัณฑิตยสถานแนะนํา แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับเสียงสระดังกล่าวด้วย เพื่อที่ สพฐ. จะได้แจ้งให้สถานศึกษาได้ทราบ ต่อไป ความละเอียดดังอ้างถึง นั้น

ราชบัณฑิตยสถานได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

ตามที่ตํารา หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร ระบุว่า รูปสระในภาษาไทยมี ๒๑ รูป นั้น คําว่า รูปสระ หมายถึง รูปเขียนหรือตัวเขียนที่ใช้ในการเขียนรูปสระต่าง ๆ ในภาษา สระเสียงหนึ่ง ๆ อาจมีรูปเขียนรูปเดียว เช่น สระ อะ มีรูปวิสรรชนีย์ (ะ) สระ อา มีรูปลากข้าง (า) แต่สระบางเสียงอาจ ประกอบด้วยรูปเขียนหลายรูป เช่น สระ เอะ ประกอบด้วยรูปไม้หน้า (เ) และวิสรรชนีย์ (ะ) รูปเขียนทั้ง ๒๑ รูป เมื่อนํามาเขียนเป็นรูปสระของคําที่ใช้ในภาษาไทยมีถึง ๓๗ รูป (หนังสืออุเทศภาษาไทย ชุด บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม ๑ พิมพ์ครั้งที่ ๑ ระบุว่า สระในภาษาไทยมี ๓๖ รูป ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ แก้ไข เพิ่มเติม ได้เพิ่มรูป ไย เข้าไปอีก ๑ รูป รวมเป็น ๓๗ รูป)

เเก้ไขรูปเเละเสียงสระในภาษาไทยใหม่ ให้มีเพียงสระ 21 รูป 21 เสียง
เเก้ไขรูป เเละเสียงสระในภาษาไทยใหม่ ให้มีเพียงสระ 21 รูป 21 เสียง

ส่วนเสียงสระในภาษาไทย พระยาอุปกิตศิลปสารได้ระบุในตําราดังกล่าวว่า

เเก้ไขรูปเเละเสียงสระในภาษาไทยใหม่ ให้มีเพียงสระ 21 รูป 21 เสียง
เเก้ไขรูป เเละเสียงสระในภาษาไทยใหม่ ให้มีเพียงสระ 21 รูป 21 เสียง
เเก้ไขรูปเเละเสียงสระในภาษาไทยใหม่ ให้มีเพียงสระ 21 รูป 21 เสียง
เเก้ไขรูป เเละ เสียงสระในภาษาไทยใหม่ ให้มีเพียงสระ 21 รูป 21 เสียง

ขอบคุณที่มา : สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่