รีวิวการสอบ CEFR เพื่อลดระยะเวลาตาม ว4/2564 กับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)
รีวิวการสอบ CEFR เพื่อลดระยะเวลาตาม ว4/2564 กับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

รีวิวการสอบ CEFR เพื่อลดระยะเวลาตาม ว4/2564 กับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

รีวิวการสอบ CEFR เพื่อลดระยะเวลาวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว4/2564 มาตรฐาน cefr สามารถนำผลไปลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9 PA ได้ตามเงอนไขของ กคศ ทกาหนดเงอนไขการลดระยะเวลา ในการดารงตาแหนงหรอการดารงวทยฐานะของผขอมวทยฐานะหรอเลอนวทยฐานะ สายงานการสอน มาตรฐาน cefr สามารถนำผล ไปลดระยะเวลาการทำวทยฐานะไดถง 1 ปี โดย Kru Jane Jennet ซึ่งได้แชร์ประสบการณ์ในการสอบภาษาอังกฤษ CEFR เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูนะคะ

รีวิวการสอบ CEFR เพื่อลดระยะเวลาตาม ว4/2564

1. เราเลือกสอบกับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โดยสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ www.train-test.com โดยสามารถเลือกสนามสอบและวันสอบที่เราสะดวกได้เลย

2. เราสอบ CEFR Level Test (proficiency test) ของ Edusync ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท (ยังไม่รวมVAT 7%)

2. การทดสอบจะใช้เวลาช่วงครึ่งวันเช้า แบ่งออกเป็น 4 พาร์ท แล้วแต่แต่ละคนว่าจะทำเสร็จแต่ละพาร์ทไวแค่ไหน แต่จะเล่าภาพรวมหลักๆละกันน้าาาา

📖 Reading
เป็นการอ่านจับใจความ มีเนื้อเรื่องและมีคำถามขึ้นคู่กันไป ถ้าข้อไหนไม่มั่นใจสามารถข้ามก่อนได้ แล้วค่อยย้อนกลับมาทำ ให้เวลาประมาณ 20 นาที แต่ถ้าทำเสร็จก่อนสามารถกด เพื่อไปทำพาร์ทต่อไปได้เลย สำหรับเราพาร์ทนี้ไม่ค่อยกดดันเพราะให้เวลาเยอะ และคำถามกับเนื้อเรื่องก็สามารถดูไปพร้อมๆ กันได้

🎧 Listening
จะมีเนื้อเรื่องให้เราฟังแค่รอบเดียว และที่สำคัญเราจะไม่ได้เห็นคำถามก่อน แต่ระหว่างฟังสามารถจดโน้ตได้
สำหรับเราพาร์ทนี้คือกดดันสุดดดดดดด เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าโจทย์ถามอะไรบ้าง ต้องพยายามฟัง ให้ครอบคลุมทั้งหมด และเมื่อมือต้องจดโน้ตไปด้วยสมาธิก็เริ่มแตก 😂 หลังจากฟังจบก็จะมีคำถามขึ้นให้ก็ต้องกดตอบ โดยที่ไม่สามารถข้ามได้ พาร์ทนี้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

🗣️ Speaking
เริ่มต้นด้วยการเทสไมค์ก่อน เมื่อฟังแล้วโอเคก็กดถัดไป จากนั้นจะมีหัวข้อขึ้นมา ถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ความชอบของเรา สามารถพูดเป็นตัวเองได้เลย
แต่อยากบอกทุกคนว่าให้ใจเย็นๆมีสติกับตัวเอง เพราะมีเวลาให้คิดเพียง 15 วินาที !!! และ จะมีเสียงสัญญาณ ให้เริ่มพูด ซึ่งมีเวลาให้พูด 45 วินาที เมื่อครบเวลา สัญญาณไมค์ก็จะถูกตัดไป และข้ามไปพาร์ทถัดไปเลย

✍🏻 Writing
มีหัวข้อมาให้ 1 หัวข้อ เป็นหัวข้อที่เราสามารถเขียนได้ตามความคิดเห็นหรือความรู้สึกของเรา แล้วเราก็เริ่มพิมพ์โดยจะมีตัวนับคำให้อยู่ด้านล่าง ซึ่งไม่ควรต่ำกว่า 150 คำ พาร์ทนี้จะมีเวลาให้ 20 นาที เราก็เขียนอารมณ์เรียงความมีส่วนนำ ส่วนเนื้อหาและส่วนสรุป

📌 เราสอบ 2 รอบ
รอบแรก (สอบเดือนมิถุนายน) overall B2 แล้ว แต่บางพาร์ท ไม่ถึง B2 🥹
ถามบางคนบอกได้ เค้าดูแค่ overall แต่บางคนบอกเค้าต้องดูแต่ละพาร์ทด้วย
เลยตัดสินใจโทรไปถามเขต เค้าบอกว่าต้องดูตามประกาศล่าสุด
ซึ่งในประกาศล่าสุดจะระบุไว้เลยว่าแต่ละส่วนต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 22 เต็ม 30 (ก็คือ B2 ขึ้นไป)
เลยเลือกที่จะไปสอบใหม่ดีกว่า เพื่อให้ได้ ทุกพาร์ท เป็น B2 เพื่อความชัวร์ (สอบเดือนกันยายน) 🥹

🎉 ในที่สุดดดด เราได้ B2 ทุกพาร์ท 🎉
และตอนนี้ก็นำผลสอบไปใช้ลดระยะเวลาแล้ว ตามอายุราชการต้องยื่นได้ตุลาคม 2567 แต่เรานำผลสอบนี้ไปยื่น ตุลาคมที่ผ่านมา และตอนนี้ ก็ได้คศ.2 มาแล้ว มาจริงไม่จ้อจี้ 🤭

รีวิวการสอบ CEFR เพื่อลดระยะเวลาตาม ว4/2564 กับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)
รีวิวการสอบ CEFR เพื่อลดระยะเวลาตาม ว4/2564 กับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 3

🙏🏻 ขอเป็นกำลังกำลังใจให้ทุกคนที่อยากจะไปสอบนะคะ

รีวิวการสอบ CEFR เพื่อลดระยะเวลาตาม ว4/2564 กับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)
รีวิวการสอบ CEFR เพื่อลดระยะเวลาตาม ว4/2564 กับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 4

ขอบคุณที่มา : Facebook Kru Jane Jennet

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่