ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.
ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.

ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และได้กำหนดปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 คือระบบจัดเก็บข้อมูลข้อมูลแผนการรับนักเรียน การรับสมัคร การสอบ/คัดเลือก การจับฉลาก การรายงานตัว การมอบตัว ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ให้มีข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นภาพรวมของประเทศ

โดยบทความนี้ ครูอาชีพดอทคอมขอนำเสนอวิธีการใช้งานระบบ การกรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน ข้อมูลการรับสมัครรายวัน ข้อมูลการคัดเลือก/รับไว้ (มอบตัว) ทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ พร้อมยืนยันข้อมูล ทางเว็บไซต์ ตามขั้นตอนการใช้งานระบบรายงานผลการรับนักเรียนให้แล้วเสร็จเป็นไปตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.
ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ. 7

การใช้งานระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียนระดับโรงเรียน

การลงทะเบียนสำหรับโรงเรียน

1. เข้าเว็บไชต๊ระบบจัดเก็บข้อมูลการรับนักเรียน ที่ url : htps://admission.bopp-obec.info

2. ลงทะเบียน

การเข้าสู่ระบบ

พิมพ์ username คือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ password ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ในข้อ 2

การเข้าใช้งาน

1. กำหนดชั้นเรียนและห้องเรียน

1.1 คลิกปุมกำหนดชั้นเรียนห้องเรียน คลิกเพิ่มข้อมูล เพื่อเข้าสู่การเลือกเปิดห้องเรียน
1.2 คลิกเลือกห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ ในระดับชั้นที่เปิดสอน
1.3 คลิกปุ่ม ดินสอ ด้านหลังห้องพิเศษ เพื่อกำหนดชื่อห้องพิเศษ และจำนวนห้องพิเศษ

ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ. 8

1.4 หลังจากกำหนดชื่อแล้วกดปุ่มบันทึกข้อมูลในทุกขั้นตอนของข้อ 6 เพื่อจัดเก็บข้อมูลและกดยืนยันการเปิดห้องเรียน กดปุ่มกลับหน้าหลักเพื่อจัดทำแผนการรับนักเรียนต่อไป
1.5 เมื่อยืนยันการเปิดห้องเรียนแล้วจะมีเมนูข้อมูลแผนการรับนักเรียนเพิ่มขึ้นทางด้านซ้ายเมื่อกดที่ลิงค์เมนู ข้อมูลแผนการรับนักเรียน จะมีเมนูให้เลือกกำหนดแผนห้องเรียนปกติ
และแผนห้องเรียนพิเศษ

2.การกำหนดแผนการรับนักเรียนสำหรับห้องเรียนปกติ

2.1คลิกที่เมนูแผนการรับนักเรียน -> แผนห้องเรียนปกติ -> ปุ่มเพิ่ม ในช่อง ห้อง

ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ. 9

2.2 พิมพ์ตัวเลขจำนวนห้องเรียนที่จะเปิด -> บันทึกข้อมูล
เช่น ตัวอย่าง ในปีการศึกษา 2564 เปิดสอนชั้น ม.1 สำหรับห้องเรียนปกติ จำนวน 10 ห้อง เป็นต้น

2.3 เมื่อกำหนดห้องสำหรับชั้น ม. 1 แล้ว ให้กำหนดจำนวนห้องสำหรับชั้น ม.4 ด้วยวิธีการเดียวกัน
คือ กดปุ่มเพิ่ม ระบุจำนวนห้องที่จะเปิดสำหรับ ม. 4 ในปีการศึกษา 2564 กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
2.4 ระบบจะคำนวณจำนวนนักเรียนที่สามารถรับได้ตามกณฑ์ที่กำหนดคือ ห้องปกติ 40 คน ต่อ 1 ห้องเรียน

2.5เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว ให้กดปุ่มประมวลผลและยืนยันข้อมูลการกำหนดห้องเรียนปกติ

3.การรายงานข้อมูลผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน

3.1 รายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน โดยคลิกเพิ่มในช่องวันที่จะรายงานข้อมูล
3.2 กรอกจำนวนตัวเลขผู้สมัคร ในเขตและนอกเขต -> บันทึกข้อมูล

ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ. 10

การรายงานรายวัน ทำขั้นตอนเดียวกันจนครบทุกวัน ระบบปิดประมวลผลเวลา 18.00 น.

4.การรายงานการสอบคัดเลือก

ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ. 11

5. การรายงานการมอบตัว

ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ. 12

ดาวน์โหลดคู่มือ

ขอบคุณที่มา :: สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทความก่อนหน้านี้อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร ครูยุคใหม่ รู้เท่าทันไซเบอร์ เนื่องในวันครู 2566 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา อบรมผ่านแพลตฟอร์มเลิร์นดิ
บทความถัดไปดาวน์โหลดเกียรติบัตร การเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ปี 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 31 มกราคม 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่