การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ
การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ

การจัดทำวิดีทัศน์บันทึกการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ที่แสดงให้เห็นถึงระดับที่คาดหวังของวิทยฐานะ เกณฑ์ PA

คุณครูที่กำลังเตรียมประเมินวิทยฐานะ ครูจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน วpa ต้องสอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง วpa ตามหลักเกณฑ์ เลื่อนวิทยฐานะ pa เกณฑ์ใหม่ ว9/2564 ว PA คงวิทยฐานะ ชำนาญ การ พิเศษ โดย

ระดับ ความ คาด หวัง ตามมาตรฐาน วิทยฐานะ ตามเกณฑ์ PA ดังนี้

วิทยฐานะครูชำนาญการ — แก้ปัญหา

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ — ริเริ่มพัฒนา

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ — คิดค้นและปรับเปุลี่ยน

วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ–สร้างการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดดังนี้ครับ ขอบคุณที่มา :: Facebook เพจ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

การจัดทำวิดีทัศน์บันทึกการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ที่แสดงให้เห็นถึงระดับที่คาดหวังของวิทยฐานะ เกณฑ์ PA

ด้านที่ 1 ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการนั้นเรียน

  • แผนการจัดการเรียนรู้
  • วิดีทัศน์การสอน
  • วิดีทัศน์ที่มาของสภาพปัญหา หรือแรงบันดาลใจ

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

  • วิดีทัศน์
  • เอกสาร
  • รูปภาพ
การจัดทำวิดีทัศน์บันทึกการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ที่แสดงให้เห็นถึงระดับที่คาดหวังของวิทยฐานะ เกณฑ์ PA 4

ระดับการปฏิบัติที่ คาด หวัง ตาม ตำแหน่งและวิทยฐานะ

ขอบคุณที่มา :: ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่