รวมลิงก์แนวทางการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตาม 8 ตัวชี้วัดหลักและย่อย ตามเกณฑ์ ว 9/2564 เครดิต Kru Tony English
รวมลิงก์แนวทางการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตาม 8 ตัวชี้วัดหลักและย่อย ตามเกณฑ์ ว 9/2564 เครดิต Kru Tony English

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

รวมลิงก์แนวทางการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตาม 8 ตัวชี้วัดหลักและย่อย ตามเกณฑ์ ว 9/2564 เครดิต Kru Tony English

ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำตัวอย่างลิงก์แนวทางการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตาม 8 ตัวชี้วัดหลักและย่อย ตามเกณฑ์ ว 9/2564 โดยครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ และเพจ Kru Tony English – English and Inspiration ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนรู้คุณครูที่เตรียมจัดทำคลิปวิดีทัศน์ ให้สอดคล้อง 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว.PA สามารถศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละตัวชี้วัดในลิงก์ด้านล่างครับ

รวมลิงก์แนวทางการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตาม 8 ตัวชี้วัดหลักและย่อย ตามเกณฑ์ ว 9/2564 เครดิต Kru Tony English
รวมลิงก์แนวทางการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตาม 8 ตัวชี้วัดหลักและย่อย ตามเกณฑ์ ว 9/2564 เครดิต Kru Tony English

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่

ตัวชี้วัดที่ 3 ให้ผู้เรียนสร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถต่อยอดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ขอบคุณที่มา : Kru Tony English – English and Inspiration

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่