ผู้ว่าสุพรรณบุรีลงนาม มาตรการเร่งด่วนป้องกัน COVID-19 ปิดสถานที่เสี่ยง 14 วัน
ผู้ว่าสุพรรณบุรีลงนาม มาตรการเร่งด่วนป้องกัน COVID-19 ปิดสถานที่เสี่ยง 14 วัน

ผู้ว่าสุพรรณบุรีลงนาม มาตรการเร่งด่วนป้องกัน COVID-19 ปิดสถานที่เสี่ยง 14 วัน คําสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ได้กําหนด มาตรการด้านการป้องกันเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona virus Disease 2019 (Covid-19) ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง โดยให้ปิดสถานที่ซึ่งผู้คนไม่ได้มา ชุมนุมเป็นกิจวัตรแต่เพื่อทํากิจกรรมที่มีการเบียดเสียดใกล้ชิด และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อง่ายทางปาก (ตะโกน เชียร์) สัมผัสถูกเนื้อตัว หรือใช้สิ่งของร่วมกัน

  1. ให้สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการหยุดให้บริการเป็น การชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 – 3 เมษายน 2563
  2. ให้สนามแข่งรถทุกประเภทหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 – 3 เมษายน 2563
  3. ให้สถานที่แข่งขันกีฬาฟุตบอลแบบเข่าบริการหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 – 3 เมษายน 2563
ผู้ว่าสุพรรณบุรีลงนาม มาตรการเร่งด่วนป้องกัน COVID-19 ปิดสถานที่เสี่ยง 14 วัน 2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่