ตัวอย่างการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง และครบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA
ตัวอย่างการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง และครบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA

ตัวอย่างการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง และครบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA ขอขอบคุณไฟล์จาก ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ครูอาชีพดอทคอมขอแนะนำไฟล์ตัวอย่างการบันทึก หลังแผนการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างบันทึกหลังการสอนออนไลน์ ให้สอดคล้องและครบ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ครอบคลุม ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (P) และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) ครับ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางประกอบการทำผลงาน หรือเลื่อนวิทยฐานะได้ ซึ่งคุณครูสามารถศึกษาวิธีการบันทึก หลังแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกหลังการสอนออนไลน์ ได้ในเอกสารด้านล่างเลยครับ

การบันทึกหลังการสอน คือ การสรุปและแสดงผลของการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ว่าสามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามเป้าหมายการเรียนรู้ ในด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (P) และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A)หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคใดบ้างที่ต้องแก้ไข มีพฤติกรรมของผู้เรียนใดบ้างที่ต้องพัฒนาอย่าง ที่สำคัญการบันทึกหลังการสอนสามารถนำมาศึกษาเป็นหัวข้อหรือปัญหาในการทำวิจัยในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณไฟล์จาก ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ตัวอย่างการเขียนบันทึก หลังแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังการสอน pdf

ต้องบันทึกให้ครอบคลุม ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (P) และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A)

ตัวอย่างการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง และครบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA 4
ตัวอย่างการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง และครบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA
ตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกหลัง การสอน pdf ขอขอบคุณไฟล์จาก ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ดาวน์โหลด บันทึกหลังการสอนตัวอย่างแบบบันทึกผลการประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (P) และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) หลังแผนการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง และครบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA
ตัวอย่าง แบบบันทึกผล การประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (P) และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) ขอขอบคุณไฟล์จาก ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ขอบคุณที่มาจากเพจ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

บทความที่เกียวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่