แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม

แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม

แนวทางการเขียน บันทึกหลัง การสอน การบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอนควรอยู่ในไฟล์เดียวกับแผนการจัดการเรียนรู้ ไม่ใช่ไฟล์ผลลัพธ์ เพราะมีความเชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัดในด้านที่ 1 ควรตรวจสอบให้ดีก่อนส่งคำขอในระบบ DPA

ครูอาชีพดอทคอม ขอขอบคุณตัวอย่างจาก ดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม ภาค2

การบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราทราบว่ากิจกรรมต่างๆที่ทำในการจัดการเรียนการสอนมีข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น และจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไปอย่างไร ดังนั้นคุณครูผู้สอนควรให้ความสำคัญในจุดนี้ให้มาก เพื่อการพัฒนาที่ได้ผลและยั่งยืนต่อไปการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เพราะจะสามารถนำจุดเด่นจุดด้อย รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรมไปใช้และปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อๆไป ยิ่งถ้ามีการบันทึกเป็นขั้นเป็นตอนจะสามารถทำให้เราเข้าใจระบบ รูปแบบการสอนและมีการพัฒนาระบบอย่างถูกต้องได้ต่อไป ดังตัวอย่างการบันทึกที่ผมทำขึ้น เผื่อมีประโยชน์กับเพื่อนครู กทม.และสมาชิกครูผู้สนใจนำไปพัฒนางานการสอนได้ ขอบพระคุณครับ ดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม

แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม 9
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม 10
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม 11
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม 12
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม 13
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม 14
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม 15
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม 16

ขอบคุณที่มา : ดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม | Facebook อมลรรณ ไชยบำรุง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่