ท่าปฎิบัติในพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน
ท่าปฎิบัติในพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน

ท่าปฎิบัติในพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน

E-book ท่าปฎิบัติในพิธีวางพวงมาลา “ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 25 พฤศจิกายน

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข ” การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต ให้กับทุกส่วนราชการและทุกหน่วยงานในสังกัด นำไปชับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม

นโยบายประการหนึ่งที่มุ่งเน้นคือ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ด้วยหลักการ”ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมลูกเสือให้มีความทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีดำริพัฒนาสื่อทางการลูกเสือต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเผยแพรให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยเริ่มที่การจัดทำท่ปฏิบัติต่าง ๆ ในพิธีวางพวงมาลาวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพิธีการของลูกเสือ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป.

ท่าปฎิบัติในพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน
ท่าปฎิบัติในพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 7

ท่าตรง

ท่าปฎิบัติในพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน
ท่าปฎิบัติในพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 8

ท่าวันทยหัตถ์

ท่าปฎิบัติในพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน
ท่าปฎิบัติในพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 9

ท่าถอดหมวก

ท่าปฎิบัติในพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 10

ท่าสวมหมวก ท่าสงบนิ่ง

ท่าปฎิบัติในพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 11

การถวายราชสดุดี

ท่าปฎิบัติในพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน
ท่าปฎิบัติในพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 12


เป็น guideline สำหรับท่านที่ไม่เคยมาร่วมพิธี จะได้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องร่วมกันครับ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่