ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ.

ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ.

วันนี้ (29 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.เผย ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของสำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. มีกระบวนการอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. 2

1. สถานศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) แล้วจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดวิเคราะห์ SAR ส่งให้ สมศ. ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด

2. สมศ. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา (Pre-Analysis) จากฐานข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัด

3. คณะผู้ประเมินพิจารณาผลการดำเนินงานของสถานศึกษาพร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Pre-Assessment) เพื่อวางแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โดยกำหนดไว้ 3 รูปแบบ คือ
– Non-visit (ไม่มีการลงพื้นที่)
– Partial-visit (ลงพื้นที่ 1-2 วัน)
– Full-visit (ลงพื้นที่ 3 วัน)

4. คณะผู้ประเมินภายนอกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site Visit) เพื่อประชุมเสวนาสร้างสรรค์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพกับบุคลากร หลักฐานเชิงประจักษ์และหน่วยงาน/บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งทำรายงานผลประเมินด้วยวาจา

5. คณะผู้ประเมินภายนอกจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (EQA Report) พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา แล้วจัดส่งให้ สมศ. เพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการประเมิน จากนั้น สมศ. จะจัดส่งให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม ของ สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ได้ทาง
Facebook: www.facebook.com/onesqa
Line: https://lin.ee/nUFV6kS
Website: www.onesqa.or.th
YouTube: www.youtube.com/user/onesqaIT

ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. ขอบคุณที่มาของเนื้อหา : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

บทความก่อนหน้านี้การขอรับพระราชทาน น้ำหลวงพระราชทาน เพลิงพระราชทาน และดินพระราชทาน
บทความถัดไปราชกิจจาฯ ประกาศไวรัสโคโรนา เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่