ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ
ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ กฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือพ.ศ. ๒๕๐๗

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าเสนา

การแต่งกายของผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ
ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ 15

การแต่งกายของผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ
ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ 16

การแต่งกายของรองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ
ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ 17

การแต่งกายของผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ
ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ 18

การแต่งกายของรองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ
ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ 19

เครื่องแบบผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชาย) เหล่าเสนา

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ 20

เครื่องแบบผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (หญิง) เหล่าเสนา

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ 21

เครื่องแบบผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือสามัญ (ชาย) เหล่าเสนา

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ 22

เครื่องแบบผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือสามัญ (หญิง) เหล่าเสนา

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ 23

เครื่องแบบลูกเสือ

การแต่งเครื่องแบบลูกเสือกางเกง ชายกางเกงขาสั้น
ผ้าผูกคอ    ใช้ผ้าผูกคอตามสังกัด  (เช่น ลูกเสือเขตการศึกษา 8 เชียงราย,เชียงใหม่,น่าน,พะเยา,แพร่ 
 ,แม่ฮ่องสอน,ลำปางและลำพูน ใช้ผ้าผูกคอสีชมพูบานเย็น  
ด้านหลังใช้เป็นตราของจังหวัด  จังหวัดแพร่ รูปม้ายืนมีพระธาตุช่อแฮ่อยู่บนหลัง ข้อมูลผ้าผูกคอตามสังกัดเขตการศึกษาในอดีต,  ข้อมูลตราจังหวัดทั่วประเทศ )

หมวก
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สวมหมวกทรงอ่อน(เบเรต์) สีเลือดหมู
ป้ายชื่อ
     ทุกคนต้องติดป้ายชื่อที่เหนือกระเป๋าข้างขวาเมื่อแต่งเครื่องแบบครบ เขียนชื่อ-สกุล
เครื่องหมายหมู่ ใช้อนุโลมตามเครื่องแบบลูกเสือตามกฎกระทรวง  
     สำรอง  ใช้ผ้าสีเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ติดแขนซ้ายให้มุมแหลมอยู่ด้านบน  
     สามัญและผู้นำ  ใช้ริบบิ้นสีเป็นแถบยาว 
     สามัญรุ่นใหญ่   ใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแถบสีติดที่ไหล่

เครื่องหมายนายหมู่  
    สำรอง  ใช้แถบผ้าสีเหลือง กว้าง 1 ซม. ยาวรอบแขนเสื้อและรองนายหมู่ข้างซ้าย ให้แถบแรกห่าง
จากปลายแขนเสื้อ 5 ซม. แถบที่ 2 ห่างจากแถบแรก 1 ซม. นายหมู่ใช้ 2 แถบ รองนายหมู่ใช้  1 แถบ   
     สามัญและผู้นำ  ใช้แถบผ้าสีขาว กว้าง 1.5 ซม.  ยาวตามกระเป๋ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  
     สามัญรุ่นใหญ่  ใช้แถบผ้าสีเลือดหมู่ กว้าง 1.5 ซม.  ยาวตามกระเป๋ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  นายหมู่ 2 แถบ รองนายหมู่ 1 แถบ พลาธิการใช้แถบผ้ามีอักษร “พ”  สีตามประเภทติดเช่นเดียวกับเครื่องหมายนายหมู่ลูกเสือ ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้าย
     วิสามัญ    ใช้สีแดงลักษณะเช่นเดียวกับสามัญ ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้าย นายหมู่ใช้ 2 แถบ
รองนายหมู่  ใช้  1 แถบ    (ดูกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ) 
เครื่องหมายพลาธิการ 
     ใช้แถบผ้ามีอักษร “พ”  สีตามประเภท รูปสี่เหลี่ยมเช่น
เดียวกับเครื่องหมายนายหมู่ลูกเสือ ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้าย


การตั้งชื่อหมู่และสีประจำหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
1. หมู่ศรีอินทราทิตย์             สีน้ำเงินแก่ / สีเหลือง                     

2. หมู่รามคำแหง                   สีเขียว / สีขาว

3. หมู่อู่ทอง                            สีแดง / สีเหลือง

4. หมู่บรมไตรโลกนาถ         สีน้ำเงิน/สีแดง

5. หมู่พระมหาจักรพรรดิ      สีดำ / สีเหลือง

6. หมู่สุริโยทัย                        สีขาว/เขียว

7. หมู่นเรศวร                         สีน้ำตาล / สีเหลือง

8. หมู่เอกาทศรถ                   สีน้ำตาล / สีขาว

9. หมู่ปราสาททอง                สีฟ้า / สีเหลือง

10. หมู่พระนารายณ์             สีเหลือง / สีดำ

11. หมู่โกษาปาน                   สีเขียว/สีเหลือง

12. หมู่โกษาเหล็ก                 สีเขียวแก่/สีฟ้า

13. หมู่พันท้ายนรสิงห์          สีเหลือง / สีน้ำเงินแก่

14. หมู่พระเจ้าตาก                สีแดง / สีน้ำเงิน

15. หมู่พระพุทธยอดฟ้า       สีฟ้า / สีขาว

16. หมู่เทพกษัตรีย์                สีขาว/สีฟ้า

17.หมู่ศรีสุนทร                      สีเขียวแก่/สีแดง

บทบาหน้าที่ความรับผิดชอบภายในหมู่ คือ

  1.  นายหมู่
     2.  รองนายหมู่
     3.  พลาธิการ
     4.  คนครัว
     5.  ผู้ช่วยคนครัว
     6. คนหาน้ำ
     7.  คนหาฟืน
     8.  ผู้มีหน้าที่ช่วยเหลือทั่วไป

         ( อัตรากำลังของหมู่เป็นไปตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ ฯลฯ   หมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จัด 4 – 8 คน  หมู่ลูกเสือวิสามัญ 4 – 6 คน   จัดกลุ่ม-กอง จัดกองละ 2-6 หมู่  ในหนึงกลุ่ม มี 4กองเป็นต้นไป)

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าเสนา

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ 24

เครื่องแบบเนตรนารีสามัญเหล่าเสนา

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ 25

เครื่องแบบลูกเสือสามัญเหล่าเสนา

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ 26

เครื่องแบบเนตรนารีสามัญเหล่าเสนา

ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับ 27

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่