หน้าแรก ข่าวการศึกษา เลขา ก.ค.ศ. ตอบ สาเหตุเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ทำไมกำหนดให้ ผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน

เลขา ก.ค.ศ. ตอบ สาเหตุเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ทำไมกำหนดให้ ผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน

เลขา ก.ค.ศ. ตอบ สาเหตุเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ทำไมกำหนดให้ ผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน

678
0
เลขา ก.ค.ศ. ตอบ สาเหตุเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ทำไมกำหนดให้ ผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
เลขา ก.ค.ศ. ตอบ สาเหตุเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ทำไมกำหนดให้ ผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน

เลขา ก.ค.ศ. ตอบ สาเหตุเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ทำไมกำหนดให้ ผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เผยแพร่โพสต์วิดีโอ “Performance ของผู้บริหาร และที่มาของ “ตัวชี้วัดในการประเมินวิทยฐานะของผู้บริหาร ตามเกณฑ์ฯ ใหม่” 

โดยได้กล่าวถึงการสอนของผอ. ว่าทำไมต้องกำหนดชั่วโมงสอนไว้ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้กล่าวไว้ดังนี้

ท่านคงฮือฮากันไปแล้วนะครับว่า ในเกณฑ์มาตรฐานวิทยฐานะกับมาตรฐานตำแหน่งใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสอนหนังสือด้วย ผมก็โดนทัวร์ลงจากทั่วประเทศเลยนะครับ ผอ. ก็บ่นกันพรึมเลย แต่ดีหน่อยที่คุณครูช่วยเชียร์ว่าดีมากเลย อยากเห็นผอ. มาช่วยสอน ผมก็เลยได้รับเสียงเชียร์จากคุณครูเยอะมากเลย 

ทำไมเรากำหนดแบบนี้ มีเหตุผลเบื้องหลังครับ ตำแหน่งที่บอกว่าท่านต้องปฏิบัติการสอนอย่างน้อย 5 ชั่วโมง ในเจตนารมณ์จริง เราไม่ใช่อยากให้ท่านไปรับผิดชอบสอนเป็นวิชาๆ เหมือนครูครับ แต่ในความเป็นจริง เราอยากให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนกับคุณครู ในรูปแบบต่าง ๆ ท่านไปกำหนดเอง เช่นท่านอาจจะสอนร่วมกับครูใน 1 ภาคเรียน ท่านอาจจะต้องไปนิเทศชั้นเรียนคุณครู สมมติ โรงเรียนท่านมีอยู่ 20 คนท่านอาจจะแวะเวียนไปสอนคู่กับเขา คนละชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่แล้ว แต่ท่านจะใช้กระบวนการนิเทศท่านจะเข้าไปร่วมเป็น Open Approach ในห้องเรียนนั้นเป็น Mentor เขาเป็นอะไรก็สุดแท้  

แต่หัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเราอยากให้ผู้บริหารโรงเรียนเข้าห้องเรียนคุณครูบ้าง
เข้าไปเห็นว่าห้องเรียนเป็นยังไงบ้าง
เด็กมีสภาพยังไง
คุณครูมีความลำบากในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างPerformance ของผู้บริหาร และที่มาของ “ตัวชี้วัดในการประเมินวิทยฐานะของผู้บริหาร ตามเกณฑ์ฯ ใหม่
งานวิจัยจากทั่วโลกแสดงให้เห็นว่า “สิ่งที่คุณครูคาดหวังจากผู้บริหารมากที่สุด คือ ความเป็นผู้นำทางวิชาการ” ซึ่งจะสะท้อนได้จาก #การเป็นผู้นำการเรียนการสอน ที่สำคัญ คือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในโรงเรียน โดยต้องโฟกัส 7 ประเด็น ซึ่งเป็นที่มาของ “ตัวชี้วัดในการประเมินวิทยฐานะของผู้บริหารตามเกณฑ์ฯ ใหม่ ดังนี้

บทบาทของผู้บริหาร
    1. ต้องพยายามค้นหากระบวนการ วิธีการยกระดับผลลัพธ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
    2. ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร และคุณภาพของผู้เรียน
    3. ต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครู คือ ทักษะการจัดการเรียนการสอน
    4. เป็นผู้นำที่มีความเป็นโค้ช โดยต้องรู้สภาพของครู รู้จักวิธีการสอนของครู เข้าใจบริบทของห้องเรียน และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเด็ก
    5. มุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับครูในการพัฒนาการศึกษา
    6. มีการใช้งานวิจัย หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและทดลองสิ่งใหม่ ๆ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนได้
    7. ต้องเป็นผู้นำในการระดมทรัพยากร สร้างพันธมิตรในการทำงาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้

ชมคลิปฉบับเต็มได้ที่นี่

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ครูวันดี ดอทคอม https://www.kruwandee.com/news-id46216.html

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here