หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ แนะนำ เครื่องมือครู ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ จาก Starfish Labz

แนะนำ เครื่องมือครู ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ จาก Starfish Labz

คุณครูห้ามพลาด!! แนะนำ เครื่องมือครู ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ จาก Starfish Labz

1765
0
คุณครูห้ามพลาด!! แนะนำ เครื่องมือครู ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ จาก Starfish Labz
คุณครูห้ามพลาด!! แนะนำ เครื่องมือครู ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ จาก Starfish Labz

คุณครูห้ามพลาด!! แนะนำ เครื่องมือครู ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ จาก Starfish Labz

เครื่องมือครู คือวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อครูได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี ก่อนที่จะนำเครื่องมือแต่ละอย่างไปใช้ ควรศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของเครื่องมือนั้นๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21

ครูอาชีพขอแนะนำเครื่องมือครู ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ คอร์สอบรมออนไลน์ฟรี วิดีโอสื่อการสอนสำหรับครู และ บทความน่าสนใจสำหรับคุณครู สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่นี่ครับ

เครื่องมือครู ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
เครื่องมือครู ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

1. คอร์สอบรมออนไลน์ฟรี ได้ชั่วโมง PLC

คุณครูห้ามพลาด!! แนะนำ เครื่องมือครู ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ จาก Starfish Labz
คอร์สอบรมออนไลน์ฟรี ได้ชั่วโมง PLC

2. วิดีโอสื่อการสอนสำหรับครู

วิดีโอสื่อการสอนสำหรับครู
วิดีโอสื่อการสอนสำหรับครู

3. บทความน่าสนใจสำหรับคุณครู

บทความน่าสนใจสำหรับคุณครู
บทความน่าสนใจสำหรับคุณครู

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ : https://www.starfishlabz.com/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here