หน้าแรก ข่าวการศึกษา เปิดวิธีการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ เพื่อรับการช่วยเหลือตามนโยบายหรือการเยียวยาจากภาครัฐ

เปิดวิธีการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ เพื่อรับการช่วยเหลือตามนโยบายหรือการเยียวยาจากภาครัฐ

เปิดวิธีการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ เพื่อรับการช่วยเหลือตามนโยบายหรือการเยียวยาจากภาครัฐ

2241
0
เปิดวิธีการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ เพื่อรับการช่วยเหลือตามนโยบายหรือการเยียวยาจากภาครัฐ
เปิดวิธีการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ เพื่อรับการช่วยเหลือตามนโยบายหรือการเยียวยาจากภาครัฐ

เปิดวิธีการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ เพื่อรับการช่วยเหลือตามนโยบายหรือการเยียวยาจากภาครัฐ อย่าลืม!! ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ เพื่อรับการช่วยเหลือตามนโยบายหรือการเยียวยาจากภาครัฐ

เปิดวิธีการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ เพื่อรับการช่วยเหลือตามนโยบายหรือการเยียวยาจากภาครัฐ
เปิดวิธีการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ เพื่อรับการช่วยเหลือตามนโยบายหรือการเยียวยาจากภาครัฐ

เอกสารเกษตรกรรายใหม่ ที่ต้องนำไปยื่น

-ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง
-หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสําเนาที่มีการรับรองสําเนาจากผู้ครอบครอง

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนที่ประกอบการเกษตร ฐานทะเบียนเกษตรกรกำหนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน = 1 ครัวเรือน (ตั้งแต่ ต.ค.56 เป็นต้นมา) ต้องประกอบกิจกรรม ดังนี้

การทํานาหรือทําไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ รวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

การปลูกผัก หรือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือการเพาะเห็ด หรือการปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป

การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น หรือการปลูกสวนป่า หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจํานวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป

การปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจํานวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป

  • เลี้ยงสัตว์น้ำรายใหม่ขึ้นทะเบียนได้ที่ : กรมประมงในพื้นที่
  • เลี้ยงสัตว์รายใหม่ขึ้นทะเบียนได้ที่ : กรมปศุสัตว์ในพื้นที่
  • ชาวสวยยางขึ้นทะเบียนได้ที่ : สำนักเกษตรอำเภอ
  • บัตรประจำตัวชาวสวนยางขึ้นทะเบียนได้ที่ : การยางฯในพื้นที่

ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเเล้ว สามารถตรวจสอบสถานะได้ มนลิ้งค์นี้
http://farmer.doae.go.th/

ตรวจสอบสถานะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์
http://chkregislives.dld.go.th/regislives/

ตรวจสอบสถานะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง
https://smartfarmer.fisheries.go.th/

สนใจอยากขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลาไม่มีหมดเขต
เกษตรกรรายเดิมให้มีสถานะเป็นเกษตรกรอย่างน้อยต้องภายในปี2563

ขอบคุณที่มา : Facebook สวัสดิการ ทันข่าว

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 2 มาตรฐาน (ปรับปรุงใหม่ 2563) โดยโรงเรียนบ้านเล็บเงือก
บทความถัดไปดาวน์โหลดตัวอย่าง PLC สายชั้น ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 เรื่อง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่