หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำSAR แนวใหม่และการจัดลำดับคุณภาพสถานศึกษา(school grading)

ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำSAR แนวใหม่และการจัดลำดับคุณภาพสถานศึกษา(school grading)

2090
0
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำSAR แนวใหม่และการจัดลำดับคุณภาพสถานศึกษา(school grading)
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำSAR แนวใหม่และการจัดลำดับคุณภาพสถานศึกษา(school grading)

ดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำSAR แนวใหม่และการจัดลำดับคุณภาพสถานศึกษา(school grading) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 และตัวอย่างการเขียน โดยดร.ฉัตรชัย หวังมีจงมี สทศ.สพฐ.

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 และตัวอย่างการเขียน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณ : ดร.ฉัตรชัย หวังมีจงมี สทศ.สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here