หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System: HRMS) คู่มือระบบ HRMS สพฐ

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System: HRMS) คู่มือระบบ HRMS สพฐ

698
0
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System: HRMS) โดย สพฐ.
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System: HRMS) โดย สพฐ.

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System: HRMS) คู่มือระบบ HRMS สพฐ

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ HRMS จัดทำโดย สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ https://hrms.obec.go.th สามารถศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือ ในลิงก์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System: HRMS) ระบบ HRMS โดย สพฐ.

ข้อมูลทะเบียนประวัติ

ซึงประกอบด้วยเมนูข้อมูลดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย

ข้อมูลบุคคล

  • ว/ด/ป ที่บรรจุ
  • ว/ด/ป ที่เริ่มปฏิบัติราชการ
  • ว/ด/ป ที่ดำรงตำแหน่ง (ตำแหน่งปัจจุบัน)
  • ว/ด/ป ที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน/สถานศึกษาปัจจุบัน (ยกตัวอย่าง เป็นครูคศ.2 ร.ร. ก เมื่อ
    วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ต่อมา ย้ายไปร.ร. ข เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ให้บันทึก 1 พฤศจิกายน 2563
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System: HRMS) คู่มือระบบ HRMS สพฐ 13

เงินเดือน

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System: HRMS) คู่มือระบบ HRMS สพฐ 14

ข้อมูล กบข.

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System: HRMS) คู่มือระบบ HRMS สพฐ 15

การช่วยราชการ

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System: HRMS) คู่มือระบบ HRMS สพฐ 16

การปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System: HRMS) คู่มือระบบ HRMS สพฐ 17

คำอธิบาย สามารถหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสอน เช่น ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ เป็นต้น

ที่อยู่ทะเบียนบ้าน

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System: HRMS) คู่มือระบบ HRMS สพฐ 18

ที่อยู่ปัจจุบัน

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System: HRMS) คู่มือระบบ HRMS สพฐ 19

ใบประกอบวิชาชีพ

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System: HRMS) คู่มือระบบ HRMS สพฐ 20

การศึกษา

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System: HRMS) คู่มือระบบ HRMS สพฐ 21

***กลุ่มวิชาเอกและสาขาวิชาเอกหากไม่พบข้อมูลในระบบ ให้เลือก “อื่น ๆ โปรดระบุ” และ บันทึก
ข้อมูลที่ถูกต้อง

ข้อมูลการศึกษาที่บรรจุ

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System: HRMS) คู่มือระบบ HRMS สพฐ 22

**หากเพิ่มข้อมูลการศึกษาครบถ้วนในข้อ 9.1 เรียบร้อยแล้ว ในช่องวุฒิการศึกษาระบบจะแสดงอัตโนมัติให้เลือก ส่วนกลุ่มวิชาที่บรรจุ ให้เลือกให้ตรงตามคำสั่งบรรจุ และสาขาวิชาเอกที่บรรจุ ให้เพิ่มข้อมูลตามคำสั่งบรรจุ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณ ; สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน ด้วยระบบ HRMS ที่ ศธ 04009/ว 2097
บทความถัดไปขอเชิญทดสอบความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ออนไลน์ ครั้งที่ 1 เรื่อง การเมืองการปกครองไทย ผ่านเกณฑ์ 80% (16 คะแนน) รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่