เรื่องราวน่าสนใจ

คู่มือการลา การได้รับเงินเดือนเงิน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา ของข้าราชการ

คู่มือการลา การได้รับเงินเดือนเงิน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา ของข้าราชการ โดยกรมบัญชีกลาง

การลาของข้าราชการจัดเป็นสวัสดิการประเภทหนึ่ง ที่ข้าราชการได้รับนอกเหนือจาก เงินเดือนซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลางมีความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงเรื่องดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดทําคู่มือ การลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือน ระหว่างลา สําหรับข้าราชการ ซึ่งเป็นการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน แนวทางการตอบข้อหารือของสํานักนายกรัฐมนตรีที่ได้วางแนวทางการวินิจฉัยไว้

กองการเจ้าหน้าที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้ จะเป็นแนวทางให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลาง ในการศึกษา ทําความเข้าใจ และรับทราบถึงสิทธิของตนเองเกี่ยวกับการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อน เงินเดือนระหว่างลาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นคู่มือสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิด ความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ยินดีและพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะ ติชม ทุกประการ เพื่อจะได้พิจารณาดําเนินการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คู่มือการลา การได้รับเงินเดือนเงิน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา ของข้าราชการ

ดาวน์โหลดที่นี่

ครูอาชีพดอทคอม

บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button