หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ กรมบัญชีกลางแจ้ง อัตราค่าบริการค่ารักษาพยาบาล หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

กรมบัญชีกลางแจ้ง อัตราค่าบริการค่ารักษาพยาบาล หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

กรมบัญชีกลางแจ้ง อัตราค่าบริการค่ารักษาพยาบาล หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

1135
0
กรมบัญชีกลางแจ้ง อัตราค่าบริการค่ารักษาพยาบาล หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
กรมบัญชีกลางแจ้ง อัตราค่าบริการค่ารักษาพยาบาล หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

กรมบัญชีกลางแจ้ง อัตราค่าบริการค่ารักษาพยาบาล หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 422 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

กรมบัญชีกลางแจ้ง อัตราค่าบริการค่ารักษาพยาลาล หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
กรมบัญชีกลางแจ้ง อัตราค่าบริการค่ารักษาพยาลาล หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
กรมบัญชีกลางแจ้ง อัตราค่าบริการค่ารักษาพยาลาล หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
กรมบัญชีกลางแจ้ง อัตราค่าบริการค่ารักษาพยาลาล หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

ดาวน์โหลดรายการอัตราค่ารักษาพยาบาล คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : Facebook สวัสดิการข้าราชการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here